Kisalföld, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-05 / 259. szám

2 Aktuális www.kisalfold.hu KISALFÖLD 2005. november 5., szombat Sopron: Szentirmay Jánosné Relly néni családjával ünnepelte születésnapját Ami rögtön feltűnik a látogatónak: az idős asszony tekintetéből megértő jóság, hervadhatatlan derű és mennyei nyugalom árad. Bölcsesség, amely szavak nélkül is tanít, oktat. Unokája, Szentirmay Miklós ­­agrármérnök végzettségű, meg­lett ember - elárulja: az iskolá­ban annak idején a nagymamá­jára bízták a nehezen kezelhető gyerekeket. Nincs semmi kétség afelől, Relly néni akkor is csodá­kat művelhetett a nevelés, okta­tás területén. Övéi mondják, ma is sokat imádkozik szeretteiért. Hozzátartozói — unokája és dédunokái — nap mint nap meg­látogatják, hogy enyhítsék magá­nyát: férjét és két gyermekét már eltemette. Mesélik, megyénk leg­idősebb, 106 éves polgára száz­éves koráig ellátta magát, s aktí-FOTÓ: G. M. Szentirmay Jánosné tegnap töltötte be 106. életévét. Isten éltesse! van ténykedett a kert gyümölcsö­sében. Nagyon szerette, szereti a gyümölcsöt, a vacsorához mindig elfogyasztott egy-egy almát, ba­rackot, körtét vagy szilvát. Mos­tanában a körtéért és a mandari­nért rajong. Kedvenc étele a tej, a kefir, a túrós és a káposztás tészta. 103 évesek követik — Megyénkben 492 a 90 év fölötti férfiak, s 1260 a 90 év fölötti nők száma ­­tudtuk meg Ivanics Ferenc­iül, a megyei közgyűlés al­­elnökétől. - Győr-Mo­­son-Sopronban 21 telepü­lésen élnek olyanok, akik betöltötték vagy egy-két évvel meg is haladták szá­zadik életévüket. A 106 éves soproni Szentirmay Jánosnét a rangsorban egy kapuvári és egy mosonma­gyaróvári 103 éves követi. Családja körében 106. születésnapját ünnepelte özv. Szentirmay Jánosné, Kránixfeld Terézia. Az 1956 óta nyugdíjas, tősgyökeres soproni tanárnő megyénk legidősebb polgára. Az igen tiszteletre méltó kort megért Relly néni lakályos ott­honában finom mosollyal fo­gadja jókívánságainkat 106. születésnapja alkalmából. 106 éves a megye legidősebb embere Jóllehet önállóan étkezik, egye­düli járásra már nem képes. A család barátja, Balláné Kati hat éve segíti az idős asszonyt a hétköznapok során. Mint említi, Relly néni régebben rengeteget olvasott, évtizedeken át kedven­cei közé tartozott a Kisalföld is. Sajnos már megromlott a látása, hallása. Mikor elbúcsúzunk, barátsá­gosan int jobbjával. Nem lehet megilletődöttség nélkül e ked­ves, idős asszony szemébe nézni, amelyben százhat esztendő két évezredet összekötő pillanatfel­vételeit vélem felfedezni. Goszlonyi Miklós Fokozott figyelemmel! A rendőrség arra kéri az útra ke­lőket, hogy az őszi időjárás bekö­­szöntével körültekintőbben közle­kedjenek és számoljanak a megvál­tozott út- és látási viszonyokkal. A járművezetőknek fejben is fel kell erre készülniük és sort kell keríteni a gépjárművek ellenőrzésére is (ablakmosó folyadék, fagyálló, ak­kumulátor, gumiabroncsok). A nehezebb körülményekhez való al­kalmazkodás tovább tart, mint ta­vasszal hozzászokni a javuló közle­kedési körülményekhez. Traktorbaleset: Jövő héten hazaengedik a kórházból az óvodásokat Gyorsan gyógyulnak az etei gyerekek Várhatóan már a jövő héten hazamehet a győri kórházból az a három kisgyerek, akit október 26-án óvodástársuk elgázolt egy traktorral a Komárom-Esztergom megyei Étén. Állapotuk igen súlyos volt, de ma már lázuk sincsen. Már nem az intenzíven, hanem a megyei kórház gyermeksebészeti osztályán fekszik az a két kislány és egy kisfiú, akiket az etei óvo­da mellett elgázolt egy traktor. Mint emlé­kezetes, október 26-án délelőtt - amikor a gyerekek kint játszottak a szántóföld mellett -, megállt egy traktor. A kicsik odarohantak a géphez, amiből folyt a hidraulikaolaj, a ve­zető, hogy az egyik gyerek feje nehogy olajos legyen, feltette őt a lépcsőre. Ám amíg sze­relte a járművet, az apróság bemászott a fül­kébe és ezután már csak azt lehetett látni, hogy a traktor elindul, s a bámészkodó gye­rekek közé hajtva elgázol két kislányt és egy kisfiút. A szerencsétlenül járt gyerekeket igen sú­lyos állapotban, roncsolt sebekkel szállítot­ták a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba, kettőnek a combcsontja tört, egynek pedig lágy részei sérültek. Dr. Dávidovics Sándor, a gyermeksebészeti osztály vezetője elmondta: a műtét után egy héttel az egyik óvodást már rövid időre el is vihették a szülei a kórház­ból. A főorvostól megtudtuk: ha minden jól megy, a gyerekeket a jövő héten, a varratok kiszedése után hazaengedik. A csontok gyógyulása még bő hat hétig eltart, mégis nyugodtan kívánhatjuk az apróságoknak, hogy mindig ilyen szerencsések legyenek. Egyébként mind a hárman úgymond „elad­ják” a kórházat, rengeteget beszélnek, de a baleset közöttük soha nem jön szóba. L. B. Röviden 16 milliós adomány Sok magyart megindított a székelyföldi árvíz híre. Segély­­szervezetek, civilek álltak a jóté­kony ügy mellé és gyűjtést szer­veztek az árvízkárosultak javára. /. Kovács Andreától, a győri püs­pökség sajtóreferensétől meg­tudtuk, hogy az egyházmegyé­ben tartott gyűjtés keretében a katolikus hívek 16 millió forint adományt adtak össze, amelyet a Katolikus Karitász útján jut­tattak el a rászorultakhoz. Mentősöket toboroznak Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az elkövetkező hetek­ben várja a mentőmunkát hiva­tásnak választó ápolók, gépko­csivezetők, orvosok, mentőtisz­tek jelentkezését a szolgálathoz. A mentőszolgálat közelmúltbeli szervezeti átalakítása révén csök­kentették az adminisztratív dol­gozók számát, és az így felszaba­duló státusokat most a „kivonu­lói” létszám feltöltésére fordít­ják. A jelentkezés feltételei a mentők honlapján, a www.men­­tok.hu címen olvashatók. Innovációs pályázat Tizenötödször várja ifjú felta­lálók és tudósjelöltek jelentkezé­sét a Magyar Innovációs Szövet­ség (MISZ) az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Ver­senyre, ami a tehetségkutatás, a kiválasztás és a fiatal tehetségek gondozása jegyében indul. Az Oktatási Minisztérium és a Du­na Televízió által meghirdetett versenyre olyan 20 év alatti fia­talok jelentkezését várják, akik az innováció területén valami­lyen új problémát fedeznek fel és azt ötletükkel meg is tudnák ol­dani. Pályázni lehet bármilyen innovatív alkotással, találmány­nyal, kutató- vagy fejlesztőmun­ka eredményével műszaki, kör­nyezetvédelmi, természettudo­mányi, valamint matematikai területről. A pályázatokat január 4-ig lehet benyújtani; a legjob­bak egyéves ösztöndíjban része­sülnek, nemzetközi versenyeken vehetnek részt. Először: Várják a magyar foglalkoztatottakat is Határ menti tájékoztató munkavállalóknak Az Eurégiós Szakszervezeti Együttműködés (IGR) élemiszeriparban, az élvezeti cikkek ágazatában dolgo­­először szervez tájékoztató, interregionális összejövetelt zók érdekképviseletéről, a legfontosabb munkajogi a mezőgazdaságban dolgozók számára. Burgenlandba rendelkezésekről, a társadalombiztosításról és a határon várják a magyar foglalkoztatottakat is, akik hasznos in- átnyúló biztosítási rendelkezésekről. A rendezvényről formációkat kaphatnak. A találkozó november 17-én részletesebb felvilágosítást az IGR soros elnöke, Né­­délután három órakor kezdődik a wallerni Landgast- meth Kálmán, az MSZOSZ képviselet-vezetője ad a haus Tauberben. A programban szó lesz az agrár- és az 96/512-720-as telefonszámon. Negyvenmilliós vámfogás Vámosszabadinál Védjegyoltalom alatt álló márkájú hamis számológépek, különféle elemek voltak azon a kamionon, amit a napokban ellenőriztek a vámosszabadi határátkelő közelében a Győri Fővámhivatal járőrei. Egy cseh rendszámú kamion ér­kezett hazánkba Vámosszabadinál, amikor a Győri Fővámhivatal mélységi ellenőrző csoportjának járőrei megállították. A sofőr átadta a vámosoknak az okmányokat, amelyeken gyűjtőáru - elem, rádiós távirányító készülék, számológép, valamint ragasztószalag — szerepelt. A címzett egy érdi társaság volt. A kamionon lévő konténer át­vizsgálásakor a pénzügyőrök a gyűjtőlistán szereplő áruk közül a 214 ezer ceruzaelemről és 4800 számológépről megállapították, hogy védjegyoltalom alatt álló márkájú áruk. A másfél voltos ce­ruzaelem külső jegyei a „Duracell” elemhez, míg a KALIO megjelö­léssel ellátott számológép a „Gasio” megjelöléshez hasonlított, ezzel al­kalmasak voltak a vásárlók megté­vesztésére. A fővámhivatal a 40 millió forint értékű hamis termé­ket lefoglalta, és büntetőeljárást in­dított ismereden elkövető ellen „áru hamis megjelölése” bűncse­lekmény gyanúja miatt. Ugyancsak a fővámhivatal jár­őrei a hegyeshalmi határátkelőnél egy szerb-montenegrói állampol­gárt ellenőriztek Az illető német honosságú tehergépkocsival érke­zett. A pénzügyőrök a csomagok között márkás sportcipőket, puló­vereket, nadrágokat, különféle parfümöket, deréköveket és ana­­bolikus szteroidot találtak egymil­lió forint értékben. A hivatal a ha­mis termékeket lefoglalta. T. Gy. Ausztria a legnépszerűbb Az Európai Unió tagországaiban legálisan munkát vállaló magyarok közül a legtöbben, 15.665-en Ausztriában dolgoznak az európai foglal­koztatási szolgálat (Eures) szerint. A második helyen Németország áll ­­itt 11.269 magyar dolgozik hivatalosan, Nagy-Britanniában 6900, Ír­országban 3160, Olaszországban 2143. Főszerkesztő: Nyerges Csaba Hírszerkesztőség: Somodi Géza főszerkesztő-helyettes Szerkesztők: Bogárdi Szilvia, Birkus Zoltán, Készéi L. András, D. Pusztai Andrea, Nyitray Péter Rovatvezetők: Bertleff András (fotó) Papp Győző (sport) Vezető újságíró: Koloszár Tamás Publicisztikai szerkesztőség Fábián György főszerkesztő-helyettes Szerkesztők: Sudár Éva, Werner Krisztina Kiadó és szerkesztőség: 9021 Győr, Újlak u. 4/A Levélcím: 9002 Győr, Pf 28 Telefon: 96/504-444, fax: 96/504-414 Szerkesztőség: 96/504-455 Interneteim: http./Avww.kisalföld, hu Hirdetésszervezés: 96/504-433 Hirdetésfelvétel: 9021 Győr. Újlak u. 4/A Kisalföld-pavilon, Győr, Baross út Hirdetésfelvétel telefonon: 96/504-422 Regionális szerkesztőségek: Sopron: Bódvai Ildikó szerkesztőségvezető Sopron, Frankenburg u. 2/A. Telefon: 99/511-388 Szerkesztőség: 99/511-377, fax: 99/511-366 Hirdetésfelvétel: 99/511-385 Fax: 99/511-384, 99/312-266 Mosonmagyaróvár: Vida István szerkesztőségvezető Mosonmagxaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/577-574, fax: 96/214-266 Hirdetésfelvétel: 96/577-577 Rábaköz: Vida István szerkesztőségvezető Csorna, Mártírok tere 6. Telefon: 96/263-172 Hirdetésfelvétel: 96/260-164 KIADJA A KISALFÖLD KIADÓ, A LAPCOM LAPCSOPORT TAGJA. Kiadóigazgató: Dr. Orosz Tamás Elektronikus szerkesztés: LAPCOM KFT. Színes technika: Grafikai Stúdió Nyomás: LAPCOM KFT., 9021 Győr, Újlak u. 4/A Központi telefonszám: 96/504-444 Ügyvezető igazgató: Szammer István Index: 26-060-HU ISSN 0133-1507 A Kisalföld a tagja. Előfizetés telefonon: 06-80/504-504, és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 1529, negyedévre 4587forint. Előfizetésben terjeszti a LAPCOM KFT. terjesztői hálózata. Árusítja a RÁBAHÍR Rt. és alternatív árusok. A Kisalföldben megjelent fotók megrendelhetők! Telefon: 96/504-461 kéziratokat nem őrziink meg és nem küldünk vissza! HMMFÖhD A CSALÁD NAPILAPJA KÖZVÉIENÍNYV I ÖN MEGNÉZI 7A_____________26^ > ÚJ KÉRDÉSÜNK: Megnyugtatóbbnak érzi az ország védelmét proli hadsereggel? VÁRJUK SZAVAZATÁT: R S*8 AJTÓFELÚJÍTÁS Hr*" Felújítunk, modernizálunk és 3 méret szerint újat építünk V# í Beltéri ajtók és keretek Vi'l ■M Bejárati ajtók 2 Biztonsági ajtók I rÉOIBÖL 223 Nem kell többé az ajtókat és a kereteket festeni! A Buda-Cash Brókerház Rt. BEFEKTETŐI FÓRUMOT SZERVEZ 2005. nov. 9-én, szerdán 17 órakor a Széchenyi I. Egyetem VIP-termében j TŐZSDEINFORMÁCIÓK Állampapírhozamok: 3 hónapos: 5,8% 6 hónapos: 5,9% 12 hónapos: 6,1% BUX: 21823 +0.68% M. Telekom: 990 -0,90% MOL: 20700 +0.90% OTP: 7980 +0.44% RICHTER: 37000 +2,76%

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék