Kisalföld, 2008. március (63. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-22 / 69. szám

Kisalföld 2008. március 22., szombat SZIESZTA I 19 A Kisalföld kulturális melléklete BORS MÁTÉ CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT A KISALFÖLDBEN A nem vetített epizód A Bors sorozat komikus csendőrtiszt párosát - De­zsőt és Őszit - Bujtor Ist­ván és Koncz Gábor alakí­totta. Ők voltak azok, aki­ket Bors Máté és csapata mindig átvert és kicsúsztak a karmaik közül. Bujtor Ist­ván nevetve emlékezik a forgatások nem mindenna­pi eseményeire. -A Koncz Gabival gyakorlatilag végigröhögtük a felvételeket. A sorozat forgatása elején volt egy kis harcunk az aktuális rendező­vel. Nem tudom, hogy kinek tá­madt az a zseniális ötlete, hogy a sorozat mindegyik epizódját más és más fiatal rendező ren­dezze. Akkor még fiatalok voltak és bohók, és számukra ez egy gyakorlati munka volt. Úgy em­lékszem, mi az első részben nem voltunk benne, csak a má­sodikkal indítottunk, amikor is a Szabó Pistát kellett meggyőz­nünk, hogy mi szeretnénk egy kicsit hülyék lenni. Ezzel a mot­tóval indultunk meg, de a Szabó ellenállt. Ennek ellenére már itt is meg tudtuk mutatni az orosz­lánkörmeinket. Látva, hogy ez mennyire működik, nekibáto­rodtunk és megtartottuk ezt a hülye Dezső és teljesen hülye őszi felállást. Saját magunk ka­rikatúráját csináltuk meg. A kö­zönségnek nagyon tetszett és azután egymást múltuk felül a hülyeségben, amit a szegény rendezők kénytelenek voltak tu­domásul venni. Volt egy másik nagy találmá­nyunk is. A sorozatot hatrészesre ter­vezték, de később még kétszer ötöt forgattak le. Az ötödik rész végét úgy írták meg, hogy minket lelőnek. A forgatókönyv szerint úgy volt, hogy a várban mi rajtaütünk a Borson és csapatán. Ők felké­szültek a támadásunkra és el­lentámadásba lendülnek. Mi ki­rohanunk egy kapun. Engem ott az elején meglőnek és össze­esem. A Koncz pedig felpattan egy lóra és elvágtat. Rálőnek, le­esik és vége. Na most ez eléggé egyedülálló pillanat volt a magyar film tör­ténetében, hogy a szereplők nem voltak hajlandók a forgató­­könyvet teljesíteni! A valóságban az történt, hogy engem meglőttek és összees­tem. A Gabi lóra pattant, elvág­tatott, rálőttek, de ő csak vágta­tott tovább és befordult az Úri utca sarkán. Ekkor arra gondol­tam, hogy ez a gazember tud vagy kitalált valamit. Még for­gott a kamera. Nem akartam ki­maradni belőle, én is feltápász­­kodtam és a vállamat fogva utá­narohantam és azt kiabáltam: „Ne hagyj itt, Őszi! Várj meg!”, és én is befordultam az Úri ut­cába. Gabit kérdőre vontam, hogy mi a fene volt ez. Azt mondta, ő úgy hallotta, hogy nem csak ez az öt rész lesz és ír­ják a folytatást. Ha most megha­lunk, nem leszünk benne a töb­bi részben! Felvették még háromszor ugyanúgy. A rendező káromko­dott egyet és azt mondta, le vagy­tok ti ejtve! Vége a napnak! így maradtunk bent a sorozatban. Úgy oldották meg, hogy Antal Imre bemondta, hogy Őszit és Dezsőt lelőttük. Ez gyenge megoldás volt és végül ezt a részt nem vetítették le. Tetszett a karakterünk, ezért maradhattunk meg a következő kétszer öt részben is. A következő találmányunk az volt, hogy öregedjenek a kom­munisták. Ahogy telt az idő, Bors és csapata öregedett, mi meg nem változtunk. Szegény Antal Imrére akkora szakállakat ra­gasztottak, hogy azt ember el nem tudja képzelni. Öregítették őket, ráncokat húztak rájuk. Mi pedig örökifjak maradtunk. Mi röhögve ugrottunk a jelmezbe és mentünk a kamera elé, ők meg egy órát ültek a sminkasztalnál. Van a filmnek egy szállóigévé vált mondata: „Most megcsípjük, Dezső!­­ Meghiszem azt, Őszi!” Természetesen ez is tőlünk szár­mazik. A Koncz Gabi találta ki a Dezső bátyám megszólítást is, pe­dig két évvel idősebb nálam. Meg­előzött, mielőtt én Őszi bátyámoz­­tam volna le. Nagyon élveztük ezt a szerepet és az a szerencse, hogy a közönségnek is nagyon tetszett. Imádtuk egymást, röhögtünk egész nap, boldogok voltunk, fiatalok voltunk és közben csi­náltunk valamit. A Bors Máté filmsorozat DVD-lemezei közül az elsőt március 27-én találják meg a Kisalföld elárusítóhelyeken kapható példányaiban. Ezek az újságok vasárnapig, illetve a készlet erejéig ott maradnak a standokon, hogy aki akar, hozzájuthasson. Március 27-e után még négy DVD kerül be a Kisalföldbe, a Bors Máté sorozat ezekkel válik majd teljessé. Ha mind az öt Kisalföldet megvásárolja valaki, az összes epizódot megtekintheti ezután bármikor az otthonában. » Bujtor István Koncz Gábor K1GUFOLD Óriási lehetőséget kaptam a főszereppel Negyven év telt el azóta, hogy a hazai filmipar megalapozta a sorozatok jövőjét. Ekkor kezdték forgatni a Bors Máté című sorozatot, melynek címszerepét az akkor harmincas évei elején járó Sztankay Ist­ván játszotta. A Kisalföld csütörtöki DVD-melléklete (5 héten át!) a Bors Máté sorozat filmjeiből nyújt teljes válogatást,­ ságot, ismeretséget, mint Gobbi Hilda, Zen­­the Ferenc, Bujtor István vagy Koncz Gábor. Akkoriban más volt a filmgyártás mene­te, s természetesen a szocializmusban még a politikai tartalomra is szigorúan ügyelni kellett. A Bors Máté egyes epizódjai önállóan is megállták a helyüket, de természetesen a részeknek közük van egymáshoz. Herskó János pedig lehetőséget akart adni a fiatal rende­zőknek, hogy kipróbálhas­sák magukat. így történt, hogy szinte minden epizó­dot más és más rendezett. Nagyon jó ötletnek tartot­tam akkor is, és most is úgy gondolom, hogy ilyen kez­deményezésekre szükség van. Itt próbálta ki magát Markos Miklós, Palásthy György, Simó Sándor, Faze­kas Lajos, de még az Os­­car-díjas Szabó István is itt bontogatta a szárnyait” - mondta Sztankay István. A filmben játszó színé­szek listáját olvasva (Antal Imre, Bujtor István, Koncz Gábor, Rajz János, Szilágyi István, Madaras József, Gyulai Károly, Gobbi Hilda, Tyíl Attila, Zenthe Ferenc, Kern András, Iglódi István, Garas Dezső, Csurka László, Bánffy György, Tordy Géza) akarva-akaratlanul elgondolkodik az em­ber, vajon hogy lehet, hogy négy évtized elmúltával is emlékszünk minden névre, s a listán lévők közül mindenki keresett szí­nész a mai napig, bár sajnos vannak, aki­ket már az égi színigazgató dirigál. A lehe­tőségeknek tudható be, hogy ennyi nagy színész került egy filmbe, vagy az a kor­osztály tényleg sok kivételes tehetséget szült? Megkérdeztük Sztankay Istvánt, hogy látja a mai helyzetet, lát-e olyanokat a kép­ernyőn, akik hozzájuk hasonlóan több év­tizedes foglalkoztatottságra, ismertségre számíthatnak. Sztankay István erre csak egy kérdéssel válaszolt: „Miért? Maga lát?” Ezért is lesz jó újra végignézni a Bors Má­tét. Talán kialakul a nézőkben újra az igény a tehetséges filmjátszás iránt és negyven év múlva ismét lesz kivel beszélgetni. Pozsgai Kitti Mikor elmondtuk Sztankay Istvánnak, hogy a Kisalföld olvasói hamarosan összegyűjt­­hetik a Bors Máté epi­zódjait, a színész elmo­solyodott. Mindig kelle­mes, nosztalgikus érzés tölti el, amikor a negy­ven évvel ezelőtti forga­tásokra gondol. „Nagyon örültem a fel­kérésnek Fiatal színész­ként óriási lehetőségnek tartottam, hogy főszere­pet kaptam a sorozatban. Ráadásul olyan színé­szekkel köthettem barát­ Sztankay István A FILM TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN Az I. világháború végén Oroszországban a bolsevi­kok, fehérek és anarchisták között folyik a harc, az ott re­kedt magyar katonák sok ka­land és furfang árán igyekez­nek haza. Hol a fehérek, hol az anarchisták foglyai lesz­nek, míg végül cirkuszi társu­latnak adják ki magukat és így sikerül megszökniük, majd Bors Máté a fehér tá­bornok névnapján pápának öltözve csellel és erőszakkal papírt szerez a háborítatlan továbbutazásra. A társaság tagjai a Tanácsköztársaság harcosai lesznek, sok kaland közepette a ludovikások által megszállt telefonközpontot visszafoglalják. Bors beépül az ellenforradalmárok közé és értékes adatokat szerez terveikről. A történet Bors Mátéval és társaival a II. világ­háború végén záródik.

Next