Kisalföld, 2016. július (71. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

4 Körkép Közömbös AHOL HIÁNYZIK egy ember, helyettesítéssel oldják meg a kézbesítést elégedett Már a postás is kevés GYŐR-MOSON-SOPRON RIMÁNYI ZITA - Győr központjá­ban lakom, mégis fél éve csak kéthe­tente kézbesíti az addig összegyűlt le­veleimet a posta - állítja olvasónk. El­mondása szerint előfor­dult, hogy tizenhat nap kü­lönbség volt a boríték kézbe vétele és az azon szereplő dá­tum között. Mivel jellemzően számlaleveleket küldenek ne­ki, többször kicsúszott a befi­zetési határidőből, mert későn kapta meg a csekket. Egy má­sik olvasónk, egy édesanya pe­dig gyermekének rendelt kis­ágyat, ám egyedül volt otthon, amikor a postás megérkezett vele. A teherautó sofőrjének nem volt segítője, így a fiatal­­asszonnyal próbálta becipelni a bútort a lakásba. Már a lera­kodásnál összetörhetett volna. Olvasóink panaszaival meg­kerestük a postát. Apáti-Tóth Kata, a Magyar Posta Zrt. szó­vivője válaszában először le­ Nyugat-Magyarországon, főleg az osztrák határhoz közeli nagyvárosokban munkaerőhi­ánnyal küzd a posta is. Ez a társaság válaszából derül ki, amit olvasóink kérdéseire kül­dött. szögezte: nem igaz, hogy fél éve csak kéthetente viszik ki olvasónk addig összegyűlt le­veleit. Tájékoztatása szerint minden munkanapon - az át­futási időre vonatkozó kötele­zettség teljesítésével és a jog­szabályban meghatározott ki­vételek figyelembevételével - biztosítják a küldemények kéz­besítését. A Győr-Nádorvárosban dol­gozó egyik kézbesítőjük mun­kájára azonban az elmúlt időben valóban több panasz érkezett, erre vonatkozóan már intézkedtek. A helyzet megoldását ugyanakkor nehezíti, hogy Nyugat-Magyarországon, főleg az osztrák határhoz közeli nagyvárosokban munkaerőhi­ánnyal szembesül a posta is. Mivel kevés a postás, szerettük volna­­meg­kérdezni szakszerve­zeteiktől, mi lehet en­nek az oka, mennyi fizetést kapnak. Nem akartak nyilatkozni. Ennek kezelésén dolgoznak és így is teljesítik az elvárásokat - áll a lapunkhoz eljuttatott köz­leményben. Ahol átmenetileg hiányzik egy ember, ott helyet­tesítéssel oldják meg a kézbe­sítést, s ígérik, hogy fokozottan figyelnek az ügyfelek kiszolgá­lására. Olvasóinkat pedig arra kérik, hogy gondjaikat az ille­tékes posta vezetőjének jelez­zék. Mivel kevés a postás, szeret­tük volna megkérdezni szak­­szervezeteiktől, mi lehet ennek az oka, mennyi fizetést kap­nak. Nem akartak nyilatkozni, ezért várjuk azoknak a kézbe­sítőknek a jelentkezését, akik beszélnének helyzetükről. AZ OLVASÓ BEKÜLDTE a ** A KISALFÖLD UTÁNAJÁRT Nyugat-Magyarországon, főleg az osztrák határhoz közeli nagyváro­sokban munkaerőhiánnyal szembesül a posta is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ a magyar MAGYARORSZÁG. A magyarok 81 százaléka közömbös vagy elé­gedett a helyzetével, a megkér­dezettek fele tervez hosz­­szabb-rövidebb vakációt idén - derül ki a Provident és anya­­vállalata kutatásából. Nyolc­ezer embert kérdeztek meg ar­ról, mennyire elégedett a la­kosság életszínvonalával, ter­­vez-e nyaralást, illetve meny­nyit költ utazásra és szabad­idős programokra. A felmé­résben Csehország, Lengyelor­szág, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária és Litvánia vett részt. Magyarországon a válasz­adók 81 százaléka közömbös vagy elégedett helyzetével, szemben a tavalyi 64 százalék­kal. Míg azonban az európai válaszadók 47 százaléka volt kifejezetten elégedett az élet­­színvonalával, addig a magya­roknak mindössze 18 százalé­ka vélekedett így. Azok, akik elégedetlenek az életszínvona­lukkal, ugyanekkora arányt képviseltek. Azok a magyar vá­laszadók, akik 2015-höz képest többet költenek az idén, legin­kább a fogyasztási és háztartá­si cikkekre, valamint szórako­zásra fordítanak többet, akik visszafogták kiadásaikat, szin­tén ezt a két területet, illetve a nyaralással kapcsolatos költ­ségeket jelölték meg. ÁBRAHÁMHEGY: • Reál, Badacsonyi u. 19/B ALSÓÖRS: • RB Kommunikátor Bt., strand főbejárata, I. kapu • Coop, Endrődi S. u. 26. BADACSONY: • MOL-kút, 71. sz. főút BALATONAKALI: • CBA, Pacsirta u. 1/A BALATONAKARATTYA: •MOL-kút, 71. sz. főút • Lukosl-kút BALATONALMÁDI: • MOL-kút, Fűzfői u. 5. • Coop, Veszprémi u. 79. BALATONEDERICS: • Agip-kút, 71. sz. főút, 069 brsz. BALATONFŐKAJÁR: • Coop, Kossuth u. 12. BALATONFÜRED: • Újságárus-pavilon, MÁV-állomás • Újságárus-pavilon, Köztársaság stp. 6. • MOL-kút, Széchenyi u. • Újságárus-pavilon, Kisfaludy Strand, parkoló, 403/7/A • Coop, Lóczy u. • Coop, Dózsa u. 3. • Újságárus-pavilon, Tagore sétány 378/2. KŐVÁGÓÖRS: •Coop, Jókai u.57. PALOZNAK: • Coop, Fő u. 19. SÜMEG: • TESCO, Baglyas tér 2. •Coop, Flórián téri. TAPOLCA: • TESCO, Veszprémi út TIHANY: • Coop, Kossuth u. 46. • Coop, Dózsa Gy. u 1. VESZPRÉM: • Inmedio, Kossuth u. 1. • Lukoil-kút, JET töltőállomás • TESCO, Kadartai út • INTERSPAR, Stop Shop, Darnyai Béla út 1. •TESCO, Mártírok u. 13. • Újságárus-pavilon, Veszprém- Kádárta, 2578/2 hrsz. ZÁNKA: • Coop, Füredi u. 5. BALATONFÜRED: • SPAR, Arácsi út • TESCO, Széchenyi u. • Újságárus-pavilon, Malom köz 1 • Shell-kút • Coop, Jókai u. 17. • Coop, Malom köz 1. • SPAR, Széchenyi u. 47. BALATONFÜZFŐ: •OMV-kút, Árpád u.1. • CBA, Aradi u. 1. BALATONKENESE: • Coop, Fő u. 10. • Reál, Fő u. 61/A BALATONUDVARI: • Coop, Levendula u. 1. CSABRENDEK: • Coop, Kossuth u. 2. CSOPAK: • Coop, Kossuth u. 120, • Coop, Fürdő u. 34, FELSŐÖRS: • Coop, Szabadság tér 1. FŰZFŐGYÁRTELEP: •Coop, Fűzfői tér 3. • Coop, Fűzfő tér 1. Sorozat Verebes I Józsefről is KISALFÖLD A CSALÁD NAPILAPJA A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN AZ ALÁBBI ÚJSÁG­ÁRUSOKNÁL KAPHATÓ A KISALFÖLD NAPILAP. Elkezdődtek a nyári ellenőrzések MAGYARORSZÁG. Elkezdődött a nyári élelmiszerlánc-el­lenőrzés, július 1. és augusztus 31. között a Nemzeti Élelmi­szerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatalok szakemberei közösen el­lenőrzik például az idegenfor­galmi szempontból frekventált helyeket, így a strandokon működő kereskedelmi és ven­déglátó-létesítményeket, vala­mint kiemelten figyelik az UHT-tejek forgalmazását is. Rendezők, filmötletek kerestetnek MAGYARORSZÁG. Idén is öt pá­lyakezdő rendezőnek biztosít le­hetőséget első animációs, doku­mentum- vagy játékfilmjének elkészítésére a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor Programja. Szeptember 12-ig várják a pályá­zatokat. A pályázatok közül a program mentorai választják ki október közepéig azt a tíz tervet, amelyeket a fiatal filmesek no­vemberben bemutatnak. A for­gatókönyv-fejlesztésre továbbra is kétmillió, filmgyártásra játék­filmeknél 62 millió, dokumen­tumfilmeknél 22 millió, animá­ciós filmeknél pedig 82 millió forintig nyújtanak támogatást. KISALFÖLD 2016.07.05., kedd @ HÉTKÖZNAPI PRAKTIKÁK Minimálbér jár a diák­munkáért MAGYARORSZÁG. Fiatalkorúak, azaz 18 év alattiak nem végez­hetnek éjszakai munkát, nem rendelhető el számukra rendkí­vüli munkavégzés, napi munka­idejük nem haladhatja meg a nyolc órát - hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium munkafelügyeleti főosztálya. Az egyenlő bánásmód - tehát az egyenlő munkáért egyenlő bért - elvének a diákoknál, a diák­munka során is érvényesülnie kell. A munkaszerződésben a fe­lek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy akár teljesítménybérben is. A munka­­vállalónak azonban mindenképp meg kell kapnia a minimálbért, ami nyolcórás foglalkoztatásnál jelenleg bruttó 111 ezer forint. A diákok egyszerűsített foglal­koztatás vagy alkalmi munka for­májában is dolgozhatnak. Mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munkánál legfeljebb öt egymást követő napra, egy hónapon belül legfel­jebb 15 napra, éves szinten pe­dig legfeljebb kilencven napra terjedhet ki a munkaviszony. Kérdéseiket várja: KÉSZEI L. ANDRÁS hetkoznapi@kisalfold.hu Több a gyerekrablás MAGYARORSZÁG. Nő a csalá­don belüli gyerekrablások szá­ma, tavaly 41 olyan ügyet zárt le a rendőrség, amelyben kis­korú gyermeket a bíróság ha­tározatával szembeszegülve magával vitt az elkövető - írta a Magyar Nemzet. A lap a rendőrség tájékoztatására hi­vatkozva azt írta, az egységes nyomozó hatósági és ügyész­ségi bűnügyi statisztikai rend­szer alapján a tavalyi 41 ügy 2011 óta a legmagasabb szám. Mint írták, 2014-ben 27, 2013-ban 30, 2012-ben 39, 2011-ben 31 ilyen eset került be a statisztikába. Ezekben az ügyekben az elkövető nem fel­tétlenül valamelyik szülő volt. A rendőrségnek arról nem volt statisztikája, hány gyermeket vittek jogellenesen külföldre. 50% kedvezménnyel! A KÖNYV MEGVÁSÁROLHATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINKON: Kisalföld-sajtóház, recepció -­­ Győr, Újlak u. 4/A L­­ Kisalföld-pavilon -Győr, Baross út eleje ■ I Mosonmagyaróvári szerkesztőség - I Mosonmagyaróvár, IJFy Régi Vámház tér 14. y Soproni szerkesztőség -­­ Sopron, Frankenburg u. 2/A Csornai szerkesztőség - Csorna, Templom u. 8.

Next