Kisalföld, 2017. május (72. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-25 / 120. szám

Elérhet minket ALFÖLD E-maiUszerkesztoseg@kisalfold.hu 2017. 05. 25., Csütörtök Levélcím: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/A FINISÉHEZ ÉRKEZETT A PORPÁCZY-SZAKKÖZÉPISKOLA ÚJ TÖMBJÉNEK BEFEJEZÉSE Már a trafóházat építik Alapozzák az új Porpáczy-iskola trafóállomását, az ó'szi tanévnyitót az új tömbben tarthatják. FOTÓK: magasi A jó szakemberen múlik leginkább a versenyképesség A következő hónapban megol­dódik az új Porpáczy-szakkö­­zépiskola áramellátása, tegnap a trafóház alapozásához fogtak a kivitelezők. így várhatóan nem lesz akadálya annak, hogy a szeptemberi tanévnyitón bir­tokba vegyék a diákok a na­gyon várt intézményt. FERTŐD GOSZTONYI MIKLÓS Az új Porpáczy-szakközépisko­­la területén tegnap elkezdődött a transzformátorállomás kiépí­tése, ami azt jelenti: finiséhez érkezett az épület teljes befeje­zése. Emlékeztetőül: a Kisalföld 2016. november 22-én írt arról Horváth Jenő „Elkészült a Porpáczy, mégsem lehet költözni” címmel, hogy a tavaly márciusi alapkőletétel­nél túlzottan derűlátó volt a ki­jelentés: a tanév második fél­évét már az új iskolában kezd­hetik meg a diákok. Ugyanis hi­ába készült el novemberben kulcsrakészre a tíz tantermes, tornacsarnokos épület, a műszaki átadást a tervezett mértékű elektromos energia hiánya gátolta. Az áramszolgál­tató akkor úgy nyilatkozott: mindent megtesznek a lehető leggyorsabban a hálózati bőví­tésért, hogy legalább a 2017-es évnyitóra kész legyen a beruhá­zás. Úgy tűnik, ígéretüket sike­rül betartaniuk.- Az új iskola beruházójától tavaly április 19-én kaptuk meg a teljesítménybővítésre vonatkozó előzetes igényt a 2016. márciusi alapkőletételt követően. A teljesítéshez szük­séges közcélú elektromos háló­zat kiépítésének a tervezése, műszaki és szakhatósági enge­délyeztetése, a közműszolgál­tatókkal való egyeztetés, majd a megvalósítás folyamata átla­gosan másfél évet vett volna igénybe. Ezt a hivatalos átfutá­si időt sikerült alig több mint egy évre felgyorsítani - avatott a részletekbe Horváth Jenő, aki az áramszolgáltató részéről a Porpáczy-tömb villamosener­­gia-ellátási projektgazdája. - A két és félszer három méter alapterületű, két méter magas betonházas trafóállomás, vala­mint az azt tápláló kétszer há­romszáz méteres, húsz kilovol­tos földkábelhálózat munkála­tai júniusban befejeződnek. Ezt követően a műszaki át­adással végleg elkészültnek te­kinthetjük az új Porpáczy-isko­­lát. A szakképzésben részt vevő kö­zépiskolák rangos versenyeken, pályázatokon kiváló helyezést elért harminc diákját köszöntöt­te a Soproni Szakképzési Cent­rum, illetve a helyi kereskedelmi és iparkamara vezetése. SOPRON GOSZTONYI MIKLÓS- Bár a Fáy-szakgimnázium közgazdasági szakára járok, évek óta vonz a versírás is. So­kak szerint a közgazdaságtan, amit tanulok, „száraz”, mégis az Irodalmi Rádió országos pá­lyázatain sikerült a 18 év alatti kategóriában első, illetve má: sodik helyet szereznem ­­mondja az egyik díjazott, Hor­váth Noémi Rebeka. Az egyházasfalui Zobor Márk, a Handler-szakképző festő, má­zoló, tapétázó diákja a Szakma Sztár döntőjén bizonyult az or­szág második legjobbjának. ­­Kezdetben informatikát tanul­tam, de hiányoltam a kétkezi munkát. Édesapám szakképzett Horváth Noémi Rebeka kőműves, s azért választottam a festő, mázoló, tapétázó szakmát, mert úgy gondoltuk, jól kiegészít­hetjük egymás munkáját. Három év tanulás után sikerült országos második helyezést elérnem, ami­ért köszönetét mondok felkészítő tanáromnak, Rácz Lajosnak.- Az iparkamara minden eszközével népszerűsíti a szak­képzést, mert a hazai gazdaság versenyképessége a jól képzett szakembereken múlik - fogal­mazott Horváth Vilmos, a helyi kamara elnöke. - Ebben is kö­zös az érdekünk a szakképzési centrummal. A kitüntetés pedig jó üzenet diáknak, szülőnek, tanárnak egyaránt: érdemes szakmát tanulni.- Szakképzési centrumunk kiemelten kezeli a tehetséggon­dozást. Hat tagintézményünk di­ákjai nemcsak a szakmákban, hanem kulturális és sportterüle­ten is szép eredményeket értek el. Hagyományteremtő díját­adónk így azt is példázza, hogy a szakképzés során másban is ki­teljesedhetnek a fiatalok - nyi­latkozta Králik Tibor főigazgató. Zobor Márk FOTÓK: magasi Elkészült a jubileumi fesztiválhimnusz SOPRON A Punnany Massif ké­szíthette el a 25. VOLT Fesztivál hivatalos himnuszát Pásztor Annával, Horváth Charlie-val és a fiatal korosztályt képviselő Pető Szabolccsal. A dal címe: Ami VOLT, az majd lesz. A stú­diómunkákat követően a fesz­tivál helyszínén, Sopronban a Lőver kempingben forgatták a hozzá készülő klipet.- Igyekeztünk olyan dalt készíteni, ami felöleli az el­múlt huszonöt évet. Töreked­tünk rá, hogy a hangulata a régi és a mai autentikus rock­zenét is képviselje, ezért is hívtunk vendégelőadókat. A A Punnany Massif a Lőver kempingben forgatta a VOLT új himnuszá­nak klipjét. FOTÓ: MAGASI végeredmény egy igazi blues- remélem, szeretni fog a közön­rock hangzású dal lett, amit ség - mondta el a forgatás szünetében Felcser Máté zene­karvezető, akitől azt is meg­tudtuk, egyik nagy kedvence a soproni fesztivál. Évről évre eljön és barátainak, ismerő­seinek is ajánlja a VOLT-ot. S hogy miért éppen ők készítik a jubileumi fesztiválhimnuszt? - Azért, mert Felcser Máté a legjobb himnuszíró - tette hozzá nevetve Lobenwein Nor­bert, a VOLT egyik főszer­vezője, aki azt is elárulta, az új dalt május 25-én reggel 9.30-kor mutatja be a Petőfi rádió és napokon belül a kli­pet is megismerheti a közön­ség. PROGRAMAJÁNLÓ_______ KONCERTEK ÉS VÉRADÁS SOPROK Véradást szerveznek hol­nap 15 és 18 óra között a Búgócsigá­ban. Este, 21.30 órától Igor?-, Park­­bendi Drive- és Petrothead-koncertek lesznek, a soproni formádók mellett a Parkbench Drive nevű osztrák ze­nekar is színpadra lép. GRAFIKAHÓNAP SOPRON. Eszik Alajos grafi­kusművész kiállításával ünnepli a magyar grafika hónapját a Torony Galéria (Szt. György utca 14.). A tárlatot Szőcs Géza grafi­kusművész nyitja meg holnap 18 órakor. A kiállítás június 8-ig lá­togatható, hétfőtől csütörtökig naponta 15-től 18 óráig. IZOMLÁZ-TEREMFOCI SOPRON. Nemzetközi labdarú­gó-teremtornát rendeznek a ku­rucdombi kispályákon május 27-én, szombaton reggel 8 órától. Részt vevő csapatok: Derby (Szlo­vákia), Soproni Ászok Srácok, Sár­ga Rigó (Szlovákia), Tököli Öregfi­úk és a rendező Izomláz I—II. csa­pata. A belépés díjtalan. Reflux a torokpanaszok hátterében A reflux betegség világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribb gyermek-és felnőttkorban egyaránt. Dr. Krasznai Magda gyermek fül-orr­­gégész, allergológus, audiológust is sok kis beteg keresi fel évente különböző tünetek­kel, melynek hátterében sokszor a reflux betegség áll.- A betegség nagyban rontja az élet­minőséget. A panaszok gyakori, visszatérő torokfájdalom, idegentest érzés, torokköszö­rülés, krónikus köhögés, esetleg hangkép­zési zavar, rekedtség, orrdugulás, visszatérő fülkürthurut és savós középfülgyulladás for­májában nyilvánulhatnak meg - kezdi a doktornő.- Minden esetben a Salvus vizet ajánlom. A Salvus gyógyvíz alkalikus tulajdonságai jól érvényesülnek a savlekötésben. Éhgyomor­. ra, illetve étkezések között elosztva, napi 2 dl fogyasztása javasolt. Allergiás náthában is kiváló hatású a Salvus vizes orrmosás vagy a Salvus orrpermet. Segítségével eltávolít­hatjuk a közös orrjáratban lévő váladékot, környezeti szennyező anyagokat, pollene­ket. Nyákoldó tulajdonsága miatt a hörgők idült megbetegedéseiben is hasznos, köhö­gés esetén - hideg párásító segítségével ­­a légutakra előnyös, élénkítő, tisztító hatású - fejtette ki dr. Krasznai Magda. A Salvus Gyógyvíz Permet gyógyszer­­tárakban és gyógytermék üzletekben, a Salvus Gyógyvíz élelmiszer áruházakban is (Auchan, Fűszértek, Coop, DM, továbbá Rossmann üzletekben) kapható. MATRAC SZAKÜZLET www.matrac-sopron.hu • Sopron Plaza, I. emelet Tel.: +36-70/3785-303 • info@matrac-sopron.hu (1: Matrac Szaküzlet VÁLASSZON NÁLUNK ÁGYAT ÉS MATRACOT SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGGEL! Sopron és környéke

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék