A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 4. (1842)

A’ KISFALUD­Y-TÁRSASÁG’ (M. SZÉPIRODALMI INTÉZET­) É­V­L­A­P­J­A­­ M. DCCC. XLII—XLIII.-ról. PESTEN, EGGENBERGER J. ÉS FIA ACAD. KÖNYVÁRUSOK költségén. M. DCCC. XLIV.

Next