Lisztes László (szerk.): Kiskőrös történetének irodalma (Kiskőrös, 1982)

Petőfi - kultusz

Petőfi-kultusz szülőházának története. — Utánnyomás: [1963.] Új kiadás: [Bp. 1968], Múz. Ismeretterj. Közp., Békésm. ny. Gyula. 70 p. ill. 1413 MEZŐS­I Károly: Petőfi családja a Kiskunságban. Kiskun­félegyházi életük. Bp. 1961, Akad. K. 124 p. 4 t. (Irodalomtör­téneti füzetek 33.) 1414 PÁNDI Pál: Petőfi. (1. rész.) (A költő útja 1844 végéig.) Bp. 1961, Szépirod. K. 589 p. 1415 Tanulmányok Petőfiről. Szerk. Pándi Pál, Tóth Dezső. Bp. 1962, Akad. K. 509 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 9.) 1416 MARTINKÓ András: A prózaíró Petőfi és a magyar próza­stílus fejlődése. [Kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Iro­dalomtörténeti Intézete, Bp. 1965, Akad. K. 634 p. (Irodalom­történeti könyvtár 17.) 1417 FORBÁTH Imre: Miért volt nagy költő Petőfi?­­ F. I.: Eszmék és arcok. (Bratislava), 1966, Tátrán. 91—102. p. 1418 DIENES András: A fiatal Petőfi. (A költő származása és életútja 1838 nyaráig.) [Sajtó alá rend.] H. Törő Györgyi. Bp. 1968, Tankönyvkiadó. 346 p. 10 t. 1419 FEKETE Sándor: Petőfi, a vándorszínész. Bp. 1969, Akad. K. 219 p. (Irodalomtörténeti füzetek 64. 1420 ISTENES Márta: Megszentelt küszöb. Petőfi szülőházának története a felszabadulástól napjainkig. [Kiskőrös, 1970], Szikra ny., Bp. 23 p. 1421 Petőfi és kora. Szerk. Lukácsy Sándor, Varga János. Bp. 1970, Akad. K. 707 p. 2 t. 1422 Szülőföldem Bács-Kiskun .. . Antológia. Szerk. Fenyves­­siné Góhér Anna. [Kiad.] a Katona József és SZMT Megyei Könyvtár. Kecskemét, 1970, BKM Ny. 102 p. — Petőfi Sándor: 10—12, 87. p. 1423 NÉMETH G. Béla: Petőfi Sándor. (1823—1849).­­ N. G. B.: Türelmetlen és késlekedő félszázad. A romantika után. Bp. 1971, Szépirod. K. 36—61. p. 159

Next