Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1912

4. Nyugalom. Irta Eötvös József br. Szavalta Szent­­királyi József V. o. t. 5. Megfagyott gyermek. Irta Eötvös József br. Sza­valta Léderer Kálmán V. o. t. A magyar szabadság újjászületésének és a magyar nép felszabadulása hajnalhasadásának évfordulóját, március idusát szintén díszgyűléssel ünnepeltük meg, melynek mű­sora a következő volt. Műsor: 1. Hymnus. Énekli az énekkar. 2. Ünnepi beszéd. Tartja Endre L. VIII. o. t. 3. Március Idusán. Irta Lengyel M. VIII. o. t. Szavalja Frankl Géza VIII. o. t. 4. Élj őseink hazája. Schumantól. Énekli az énekkar. 5. Felolvasás. Tartja Kun I. Vili. o. t. 6. Kik voltak a honvédek. Dialóg. Irta Tóth K. Elő­adják: Baghy Gy. V. és Katona I. II. o. t. 7. A magyar dal. Melodráma. Irta Herodek L. Zenéjét szerző Kerner L. Előadja Goda A., zongorán kiséri Schwei­tzer I. VIII. o. tanulók. A Petőfi ház előtt: 1. Élj őseink hazája. Énekelte a férfikar. 2. Nemzeti dal. Irta Petőfi Sándor. Szavalta Kanizsai N. Imre VIII. o. 1. Önképzőkörünk munkássága általában véve lelkes és eredményes volt. Az önképzőkör tagjai, egymással nemesen vetélkedve munkálkodásuk komoly eredményeit mutatták be. Az önképzőkörnek 38 rendes működő és 31 pártoló tagja volt. Schweitzer Imre önképzőköri főjegyző. Dr. Sántha György vezető tanár.

Next