Állami felsőbb leányiskola, Kolozsvár, 1916

22 - V. gimnáziumi osztály. 1. Magyar nyelv. Olvasmányok. Prózaiak : Ifj. Plinius levelei. Mikes törökországi leveleiből. Xenophon, A szülők iránti szeretetről. Salamon, Daliás idők, Hunyadi János. Apor P. Metamorphosis Transylvaniae c. müvéből. Kölcsey, Parainesis, Széchenyi gróf Hitel éből szemel­vények. Kossuth, A nemzeti védelemről. Gyulai, Arany János. Költőiek: Vörösmarty, Tompa, Petőfi, Arany lírái, költeményei, balladái és románcaiból. Arany, Toldi estéje. Házi olvasmányok: Jókai, Az új földesúr. Báró Eötvös J., Novella. Gyulai, Egy régi udvarház utolsó gazdája. írásbeli dolgozatok. 1. A magyar lány a világháborúban. Elmélkedés. 2. Szondi György jellemzése Arany Szondi két apródja c. balladája nyomán. 3. A korrajz az „Új földesúriban. 4. Az ifjú és az öreg Toldi. Párhuzamos jellemzés. 5. A növények legfontosabb életjelenségei a természetrajzi tanulmányok alapján. 6. Hogyan szerezzünk ismereteket? Elmélkedés Kölcsey Parainesis-e alapján. 7. Segítsünk a rokkantakon, alkalmi beszéd. 8. Arany elbeszélő költészete Gyulai emlékbeszéde alapján. 2. Latin nyelv. Olvasmányok. De agricolis. De Italia et de Romanis. De schola. De templis Romanorum. De origine urbis Romae. 5—10, 13, 14, Cato aranymondásaiból. Publilius Syrus sententiaiból. De Romulo, primo rege Romanorum. 17, 18, 19, 23, 24. De Numa Pompilio, secundo rege Romanorum. 26, Időszámítás. 35. Velős mondások. 40. De Tullo Hostilio, tertio rege Romanorum. 41,43,44. De Anco Martio, quarto rege Romanorum. 47. De Lucio Tarquinio Prisco, quinto rege Romanorum. 50. De Servio Tullio, sexto rege Roma­norum. 54. De Tarquinio Superbo, septimo et ultimo rege Roma­norum. 58. Közmondások. 87. Brutus intézkedései II. 1. Összeesküvés a szabadság ellen lí. 2. Horatius Cocles II. 4. Mucius Scaevola II. 5. Secessio ad montem sacrum II. 8. (Livius után átalakított szöve­gek.) Ovidius: A Fabiusok veszte. (Ov. Fast. 11. 195—242.) De Miltiade. De Aristide (Cornelius Nepos nyomán) Cato gnomáiból, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14. Egy pár költői idézet. Phaedrus meséi­ből: De lupo et agno, De leone sene, apro, tauro, asino, De rana rupta et bove. De fratre et sorore. De vulpe etuva. Könyv nélkül: Ovidius: A Fabiusok veszte, Phaedrus De lupo et agno, De rana rupta et bove. Velős mondások, Közmondások,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék