Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1941-1942/3-4. kötet, 17. évfolyam

Budapesti ipari és kereskedelmi részvénytársaságok - H

Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaságok^ 27,­ Hatvani Cukorgyár Rt., Havan. Székhelye: Budapest, IV., Nádor­ utca 3. Székhelyét 1941-ben Hatvanból Budapestre helyezte át. — Alakult: 1889. — Telefonszám: 182—820 — A Deutsch lg. és Pia cég érdekköréhez tartozik. — Igazgatósági tagok: báró Hatvany Károly, báró Hatvany Endre, h­erceg Montenuovo Nándor, báró Radvánszky Albert, Győrffy Kálmán, dr. Hirsch Albert* dr. Charmant Szevér, Minarik János, Veszély Károly, báró Urbán Pál. Ügyvezetőség: Műszaki igazgató: Olló László. Irodafőnök: Sárvári Lajos (cégvezető). Jogtanácsos:: dr. Wil­helm Károly. — Felüigyelőbizottsági tagok: Medve Miklós, Szmrecsányi Ödön,­ Jend­­rassik Géza, Augusztinovics Győző. Alaptőke: 8.100.000 pengő, mely 30.000 drb 162 pengő névértékű törzsrészvényre és 20.000 drb 162 pengő névértékű elsőbbségi részvényre oszlik.­­ Az alaptőke eredetileg 4.000,000 korona volt 4000 drb 1000 koronás részvényben. Felemelték 1912-ben 7.200.000 koronára, 1917-ben 10.000.000 koronára emelték és a részvényeket 400 koronásokra váltották fel (2,5). 1920-ban 20.000.000 koronára, 1923-ban a részvényeket 4000 korona névértékűekre vonták össze és az alaptőkét 200.000,000 koronára emelték. 1926 május 29-én a felértékeléssel kapcsolatban az alaptőkét 9.000,000 pengőben állapí­tották meg. 1939 március 14-én az alaptőkét 8.100,000 pengőre szállították le a 180 pengős részvé­nyeknek 162 pengőre való lebélyegzése által. Gyártelep: Hatvan. — Utolsó rendes közgyűlés: 1941 június 27-én.­­ 1913 1939 XII.31.1940 XII. 31. 1913 1939 XII.311940X11.31. Vagyon: korona pengő pengő Teher: korona pengő pengő Pénztár 18,322 285,977 291,167 Részvénytőke 7.200,000 8.100,000 8.100,000 Gyártelep és tart. 8.175,000 11.262,159 11.835,579 Tőketartalék— 95,027 95,027 Adósok 7.766,665 6.184,864— Tartalékalap 3.672,250 12,600 12,600 Készletek — 5.869,129 9.089,948 Értékcsökkenési Folyószámla és tartalék— 9.954,625 9.961,926 érdekeltségek —— 14.774,226 Nyugdíjtartalék— 2.262,111 2.133,853 Veszteség 747,330— — Értékesítési tart.— 1.994,352 1.994,351 Hitelezők 5.835,067— 13.359,669 Háramlási tart.— 9,586 12,274 Nyereség— 173,827 321,221 16.707,317 22.602,128 35.990,920 16.707,317 22.602,128 36.990,920 1939 1940 1939 1940 pengő pengő 1.460,009 2.440,945 1.460,009 2.440,945 Hatvani Növény­nemesítő Rt. V., Nádor­ utca 3. Alakult: 1918. — A Hat­vani Cukorgyár Rt. érdekköréhez tartozik. — Sürgönyeim: Növénynemesítő. — Igazgatósági tagok: dr. Hirsch Albert (elnök), dr. Hatvany Endre (alelnök), Minarik János, Legány Ödön (vezérigazgató), Melczer László, Pabricius Endre. Vezérigazgató: Legány Ödön.­­ Felügyelőbizottsági tagok: Várkonyi Sándor, Horváth János, Erdős Ernő. Alaptőke: 50,000 pengő, mely 2500 drb 20 pengő névértékű részvényre oszlik.­­ Az alaptőke erede­tileg 1.000,000 korona volt 4000 koronás részvényekben. Felemelték 1924 július 18-án 10.003,000 koro­nára. 1926 április 30-án a felértékeléssel kapcsolatban az alaptőkét 50,000 pengőben állapították meg és a 250,000 koronás részvényeket 20 pengősökre bélyegezték felül. MÉRLEGSZÁMLA 1940 dec. 31.­ Vagyon: Adósok: 60,514. — Összesen: 60,514 pengő. .Teher: Részvénytőke: 50,000. — Tőketartalék: 9432.— Nyereségálhozat: 2756. — Nyereség: 1674. — Összesen: 60,514 pengő. Hatvani Szőlőtelep és Kereskedelmi Rt. XIL, Levendula­ utca 6/a. Alakult: 1918. — Igazgatósági tagok: Várkonyi Sándor (elnök), Hegedűs Béla, Pollner Kornél, Bujdos József, dr. Kőszegi Imre. — Felügyelőbizottsági tagok: Vajda László, Kocsis Ferenc, Scholcz Arthur. Alaptőke: 100,000 pengő, mely 1000 drb 100 pengős részvényre oszlik.­­ Eredetileg az alaptőke 500.000 korona volt, felemelve 1920-ban 1.000,000-ra, 1923-ban 5.000,000-ra. 1926 április 30-án az alaptőkét 100.000 pengőben állapították meg a részvényeknek 10 pengőre való felülbélyegzése által. 1929 június 26-án a részvényeket 10­1, 100 pengősökre vonták össze. pengő pengő költség 209,305 280,042 Nyereségálhozat 45,061 24,427 Adók 984,706 1,703,818 Cukorgyári és gazdasági Értékcsökkenési tartalék­üzemszámla 1,414,948 2,416,518 alap 90,606 133,177 Háramlási tartalék 1567 2,688 Nyere­ségát­hozat 45,061 24,427 Nyereség 128,767 296,793

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék