Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1947-1948/1. kötet, 20. évfolyam

Szövetkezetek, Budapest

Szövetkezetek (Budapest) 275 Fehérneműkészítő Anyagbeszerző, Készítő és Ért. Szöv. (1946) Budapest, IX., Viola­ u. 53. Fehérnemű telkon fékei­onálás, közszá­llítá­­sok. Tagok érdekeiben a fehérneműkészítéshez szükséges anyagok be­szerzése. Igazg.: Kozma János, if.j. Havas László, Hősök Rezső. Hiv. lap: „Ipari Hírek“. Egy üzletrész 100 Frt. Fehérneműkészítő Kisiparosok Termelő és Értékesítő Szövet­kezete, (1945) mint az IOKSz tagja. Budapest, VII., Madách Imre­ út 3 Tel.: 423—984. Üzletköre:­­ Férfi, női és gyermek fehérneműk készítése és eladása. Igazg.: Jónás Ödön, Mészáros Eder Gáborné, Lévai Lászlóné, Fodor Tiborné, Vajda Dezsőnné. Fel.­biz.: Csepreghy Tiva­dar, Hofer Lajos, Pajor Lajos. Ügyv. ig.: Mészáros E. Gábor. 121 tag, 161 üzletrésszel. XI., Fehérvári­ út 107—109. Ingatlan Szöv. Igazg­: Koch László, Koffer József, dr. Horváth Béla (Budapest, V., S­zemere­ u. 8. Telefon: 129-962.). Felten és Guilleaume Kábel-, Sodrony- és Sodronykötélgyár Rt Alkálmn. Fogy. Szöv. Budapest, XI., Budafoki­ út 60. Tel.: 268—870. Célja: A Felten Rt. dolgozóinak és nyugdíjasainak ellátása. Igazg.: Domanyek Gyula, Litz László, Pergel Ferenc, Petrás Ferenc, Pataki József, Petz Ádám, Kólits Ferenc, Nagy Ferenc, Major Lajos. Hir. lap: Magyar Közlöny. Egy üzletrész 10 Frt. Férfi- és Női szabó Kisiparosok Term. és Ért. Szöv., mint az IOKSZ tagja. (1946) Budapest, VII., Rottenbiller-u. 37/1. Iga­zg.: Krausz László, Palier M. Mihály, Sági Miksa, Somogyi Ede, Klein Ignác, Szilkuti János, Csányi Mihály. Hiv. lap: Ipari Hírek. Festékkiskereskedők Besz. és Elosztó Szöv. (1947), VII­, Alsó­­erdősor-u. 8. Igazg.: Wilhelm Arnold, Steinberg Árpád, Telegdi Fe­renc, Mező István, V­iitaler Pál, Garas Lajos. Egy üzletrész 100 Ft. Festőiparosok Anyagbeszerző Szövetkezete. (1946.) Bp. VII., Wesselényi­ u. 73. Gél­ja: Üzlet létesítése, tagok festékellátása céljá­ból. Egy üzletrész: 100 Ft. Festőiparosok Term. Szöv., mint az IOKSz tagja. (1946) Buda­pest, VIII., Jósika­ u. 13. Üzletköre: Festő és mázoló-, fényező-, cím­­festőmunkák elvégzése. Igazg.: Némedi Vargha Jakab, Bíró József, Dobos Ferenc, Mezei Ferenc, Beszédes László, Bakonyi József, Lakos György. Cégv.: Kanyó Ferenc, Igó László. Hiv. lap: „Ipari Hírek“. Filmgyártó Szövetkezet (1945) Budapest, IV., Semmelweis­ u. 1. Célja: Filmgyártás, a magyar filmkultúra terjesztése. Igazg.: i­fj. Tildy Zoltán, Tamási Áron, dr. Csornoky Viktor, dr. Kemény Arnold, dr. Gulácsy György, dr. Kolczonay Ervin, Rubletzky Géza. Fluvius Házépítő Szöv. Igazg.: Breuer Imre, Molnár Kálmán. Fogászok Besz. Szöv. (1945) Budapest, VI­, Király­ u. 26. Célja: Tagok olcsó fogászati cikkekkel való ellátása. Igazg.: Ecsedy Fe­­rencné, Fodor Rózái, Klain László, Kallós­ Ferenc, Landesmann Árpád. SZÜRKETAXIT 22—22—2218"

Next