Statisztikai Évkönyv – 1899.

. .­­ A M. KIR. KORMÁNY 1899. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV. BUDAPEST: AZ ATHENAEUM IROD. ÉS NYOMDAI R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA, 1900. 9 C­IUUUU HUULIJ

Next