Statisztikai Évkönyv – 1900.

II ., A KÉPVISELŐHÁZ KUDÓ-HTVATALA. A M. KIR. KORMÁNY 1900. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV. BUDAPEST: AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA, 1901.

Next