Statisztikai Évkönyv – 1901.

A M. KIS­KORMÁNY 1901. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV. IV . BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA, 1902.

Next