Statisztikai Évkönyv – 1903.

789-1­0. A M. KIR. KORMÁNY 1903. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV. BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA, 1904.

Next