Statisztikai Évkönyv – 1906.

Az 1897. évi XXXV. t.-cz. 5. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, h­ogy az egyes ministeriumok ügykörét felölelő tartalmú statisztikai évkönyv, a ministeriumok működését, valamint az igazgatásuk és a felügyeletük alá tartozó ügyeket és a közállapotokat ismertető jelentés kíséretében, évenként az országgyűlés elé terjesztessék. Ezen törvényes kötelezettségnek megfelelve, van szeren­csém az egyes ministériumok 1906. évi működéséről szóló jelentéseket, az ország közállapotairól a m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója által szerkesztett ismertetés­sel és az 1906. évi statisztikai évkönyvvel együtt tisztelettel bemutatni. Kelt Budapesten, 1907. év október havában. Dr. WEKERLE SÁNDOR s. k.

Next