Statisztikai Évkönyv – 1908.

Az 1897: XXXV. t .-cz. 5. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az egyes ministeriumok ügykörét felölelő tartalmú statisztikai évkönyv, a ministeriumok működését, valamint az igazgatásuk és a felügyeletük alá tartozó ügyeket és a közállapotokat ismertető jelentés kíséretében, évenként az országgyűlés elé terjesztessék. Ennek a törvényes kötelezettségnek megfelelve, van sze­rencsém az egyes ministériumok 1908. évi működéséről szóló jelentéseket, az ország közállapotairól a m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója által szerkesztett ismertetés­sel és az 1908. évi statisztikai évkönyvvel együtt tisztelettel bemutatni. Kelt Budapesten, 1909. év november havában. Dr. WEKERLE SÁNDOR s. k.

Next