Statisztikai Évkönyv – 1912.

M. KIR. KORMÁNY 1912. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ .JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV BUDAPEST AZ ATHENAEU­M IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA 1914.

Next