Statisztikai Évkönyv – 1915-1918.

TARTALOM. A) A minisztériumok működése. Lap 1. M. kir. miniszterelnökség­ 3* 2. Ő Felsége személye körüli m. kir. minisztérium 7* 3. M. kir. horvát-szlavon-dalmát minisz­térium 8* 4. M. kir. külügyminisztérium 9* 6. M. kir. belügyminisztérium. I. Törvényhozási intézkedések 10* II. Központi igazgatás 10* A belügyminisztérium szervezetében előfordult változások 10* Legfelsőbb elismerés a közigazgatási tisztvise­lőknek 10* Az Országos Levéltár építkezése 10* A jog- és államtudományi tanfolyam 10* III. Közjogi ügyek 10* Állampolgársági és illetőségi ügyek 10* A nemességi ügyek 11* IV. Vármegyei közigazgatás 11* Szervezeti ügyek 11* Az ellenséges megszállás és a forradalom által előidézett menekülés 11* Illetmények javítása 11* A vármegyék részére kiutalványozott állami javadalmazás 11* V. Városi közigazgatás 12* A városok állami segítése 12* Városi közüzemek 12* Városok tevékenysége a közszü­kségletek biz­tosítása körül 12* VI. Községi közigazgatás 12* A községek belszervezetében előállott válto­zások 12* A házközösségi intézmény 12* A községi és egyéb helynevek 12* Háztartási ügyek 12* Segédjegyzői állások szervezése 13* Jegyzők nyugdíj ügye­k 13* A jegyzők fizetésjavítása 13* Községi közigazgatási tanfolyamok 13* VII. Állami anyakönyvvezetés 13* VIII. Rendőrség és csendőrség 14* A székesfővárosi államrendőrség 14* A határrendőrség 14* A m. kir. csendőrség 14*­­ Lap IX. Rendészet 15* a) Közbiztonsági rendészet 15* b) Igazgatási rendészet 16* Adománygyűjtés 16* Vándorcigányok 16* X. Rendőri büntető bíráskodás 16* XI. Közegészségügy 16* A hadiállapottal összefüggő járványos beteg­ségek 16* a) Hólyagos himlő 16* b) Kiütéses tífusz 16* c) Diftéria stb 16* d) Kolera , 16* e) Hasi tífusz 17* f) Vérhas 17* g) Visszatérő láz 17* h) Váltóláz 17* f) Influenza 17* A tuberkulózis 17* A trachoma 17* Fertőtlenítési tanfolyam 17* Egészségügyi vizsgáló­intézetek 17* Tisztiorvosi vizsgák 17* Bábaképző-tanfolyamok 17* Kórházügy 17* Elmebetegügy 18* Gyógyfürdők 18* Ásván­yvizek 18* Gyógyszertárügy 18* Az elhunyt hősök sírjainak gondozása 18* Nyilvános betegápolási költségek 18* Községi és körorvosi szolgálat 18* XII. Gyámsági és gondnoksági ügy 18* A háborús körülmények által sújtottak vé­delme 18* Az árvaszéki pártfogói intézmény 19* Hadikölcsönkötvények jegyzése 19* XIII. Közjótékonyság 19* XIV. Gyermekvédelem 20* A háború okozta nehézségek 20* A létszám 20* Intézmények 20* A nevelési rendszer 20* Kisegítő intézmények 20* A gyermeknyaraltatás 20* XV. Kivándorlás 20* Az Amerikába kivándoroltak ügye 20* A visszavándorlás 21* Kivándorlási Biztosi Hivatal 21* Kivándorlási alap 21* A külföldi magyar egyesületek 21* Kivándorlási tanács 21* Útlevélügy 22* XVI. Belügyi Közlöny 22*

Next