Statisztikai Évkönyv – 1923-1925.

A­L.­ A M. KIR. KORMÁNY 1923-1925. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA 1928.

Next