Statisztikai Évkönyv – 1930.

ELŐSZÓ. Az 1929: XIX. t.-c. 22. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az egyes minisztériumok ügykörét felölelő tartalmú Statisz­tikai Évkönyv, a minisztériumok működését, valamint az igazgatásuk és felügyeletük alá tartozó ügyeket és közállapotokat ismertető jelentés kíséretében évenként az országgyűlés elé terjesztessék. Ennek a törvényes kötelezettségnek megfelelve, van szeren­csém az egyes minisztériumok 1930. évi működéséről szóló jelen­téseket, az ország közállapotairól a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke által szerkesztett ismertetéssel s az 1930. évi Statisztikai Évkönyvvel együtt, tisztelettel bemutatni. Budapest, 1932. évi január havában. Gróf KÁROLYI GYULA s. k.

Next