Statisztikai Évkönyv – 1931.

V­UI A M.KIR. KORMÁNY 1931. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS BUDAPEST AZ ATHE­NAEU.ÚJ IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA 1933.

Next