Statisztikai Évkönyv – 1936.

•I1 T­I A M. KIR KORMÁNY 1936. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI E.­T. KÖNYVNYOMDÁJA 1938. WV­Y/

Next