Statisztikai Évkönyv – 1941.

J ELŐSZÓ. Az 1929: XIX. t.-c. 22. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy a magyar királyi miniszterelnök a közérdekű adatgyűjtések főbb eredményeit tartalmazó Statisztikai Évkönyvet, továbbá a mi­nisztériumok működését és az ország közállapotait ismertető jelen­tést évenként az országgyűlés elé terjeszteni köteles. Ennek a törvényes kötelezettségnek óhajtok megfelelni, ami­kor az egyes minisztériumok 1941. évi működéséről szóló jelen­téseket, valamint a magyar királyi Központi Statisztikai Hivatal elnöke által az ország közállapotairól szerkesztett ismertetést és az 1941. évi Statisztikai Évkönyvet tisztelettel bemutatom. Budapest, 1943. év december havában. dr. KÁLLAY MIKLÓS s. k. n­

Next