Kortárs, 1964. január-június (8. évfolyam, 1-6. szám)

1964 / 1. szám

JEGYZETEK 1,‘ .../ CZINE MIHÁLY: Kós Károly köszöntése — — — 135 GARAI GÁBOR: Fiatal életek indulója — — — — 138 TÖRÖK ENDRE: Egy megdöbbentő könyvről — — 141 VERESS DÁNIEL: Nézgelődés Árghezi műhelyében — 143 SZEMLE KISS FERENC: Tiszta szigorúság — — — — — 147 SZABOLCSI MIKLÓS: Egy novelláskötet — és fogad­toltásdi — _ __ _ _ __ __ _ ___ _ __ 150 RÓNAY GYÖRGY: Somlyó György: A költészet évadai 152 SOMLAY SZABÓ JÓZSEF: Fekete Gyula: Az orvos halála — — — — — — — — — — — 158 HORGAS BÉLA: Buda Ferenc: Füvek példája — — 157 TASNÁDI ATTILA: Küzdelem a bizonyosságért — 158 RADVÁNYI ERVIN: Csendtől a Viharig — — — 159 FILM: B. NAGY LÁSZLÓ: Nappali sötétség — — — — 161 DISPUTA: HERMANN ISTVÁN: Marxizmus — Marx nélkül? — 163 KÉPZŐMŰVÉSZET: GYURKÓ LÁSZLÓ: Hornyánszky Gyula és Molnár Ágnes kiállítása — — — — — — — — 164 KRÓNIKA KÖSZÖNTJÜK A VALÓSÁGOT — — — — — 165 EZ TÖRTÉNT AZ ÍRÓSZÖVETSÉGBEN: Nemzetközi drámai konferencia — — — — — — — — 165 ÍROK — TERVEIKRŐL: Illés Bélánál — — — — 167 LÁZÁR ERVIN pécsi tudósítása — — — — — 167 * BALOGH LÁSZLÓ rajza — — — — — — — 95 CORDESCU, FLORICA rajza — — — — — — 167 FERENCZY BÉNI rajza — — — — — — — 134 PÓR BERTALAN rajza — — — — — — — — 40 VÁCI ANDRÁS metszete — — — — — — — 85 © Kortárs, Budapest, 1964 I­lysz/tudom­ányi Innés* 1 Jtön­'/h­ára F HGl kortÁrs A Magyar Írók Szövetsége irodalmi és kritikai folyóirata Megjelenik havonta FŐSZERKESZTŐ: SIMON ISTVÁN Szerkesztőség: V. Nádor utca 31. Telefon: 121—452. — Kiadásért felel: Sala Sándor, a Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: VII. Lenin körút 9—11. Tel.: 221—285. — Egyes szám ára: 8 forint. Elő­­zetés negyedévre 24 forint. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V. József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál Csekkszámlaszám: egyéni előfizetésnél 61 209. körületnél 61066 63.5661/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Bolgár Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék