Kortárs, 1964. július-december (8. évfolyam, 7-12. szám)

1964 / 7. szám

Új rovatunk: MŰHELY Irodalmi közvélemé­nyünkben sok szó esik mostanában egyes műfajok válságáról vagy módosulá­sáról, méginkább kialaku­lásáról, ahogy az élet és az irodalom viszonylatában a fejlődés, az új problémák művészi megragadásának lehetősége megkívánja a változásokat, módosuláso­kat. A Kortárs új rovata, a MŰHELY — ahogy már a neve is jelzi — olykor ta­lán még művészi problé­máktól se mentes új lehe­tőségeket kereső műveket is bemutat, hogy ezzel mintegy segítse a köz­vélemény bevonásával — a fölmerülő kérdések tisztá­zását, és talán egyes műveken keresztül a mű­faj kialakulását vagyis meg­állapodását is nyomon kö­vethetjük. Ha adódik, hogy végleges megoldást még nem hozó kísérletnek szánt művek is napvilágot lát­nak majd ebben a rovat­ban, a fenti célt szolgálná meg j­elentetésük.

Next