Kortárs, 1982. január-június (26. évfolyam, 1-6. szám)

MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS: Viktor verset visz (novella) 10/1542 MÁNDY IVÁN: Temetők (novella) 2/200 Cooper Fenimore (novella) 7/1102 MOLDOVA GYÖRGY: Égi szekér - Riport a mezőgazdasági repülőkről (I. rész) 1/72 Égi szekér - Riport a mezőgazdasági repülők­ről (II. rész) 2/235 Égi szekér - Riport a mezőgazdasági repülők­ről (III. rész) 3/384 Égi szekér - Riport a mezőgazdasági repülők­ről (IV., befejező rész) 4/574 ÖRDÖGH SZILVESZTER: Lázár békéje (re­gény, I. rész) 10/1514 Lázár békéje (regény, II. rész) 11/1779 Lázár békéje (regény, III. rész) 12/1880 ÖRKÉNY ISTVÁN: Ki írja az Egyperces no­vellákat? Önök vagy én? (szövegek) 4/542 SŐTÉR ISTVÁN: A genfi asszony - Nagyvilági történet 11/1759 SZABÓ MAGDA: A harmadik nekrológ 12/1847 CS. SZABÓ LÁSZLÓ: A Híd, vagy a Fatalizmus szépsége. Történik a lombardiai Leccóban és Lodiban (elbeszélés) 3/352 SZÁNTÓ PIROSKA: Sziklarajzok a Gerecsében (emlékezés) 3/367 Kalifátus Kordovában (emlékezés) 9/1350 SZOBOTKA TIBOR: Megmaradtam Szobotká­nak (emlékezés) 4/561 Harkály a fán (rádiójáték); Léptek (novella) 12/1851 THIERY ÁRPÁD: Egy kancsó piros fröccs (no­vella)­­ 9/1364 TOLNAI OTTÓ: Bayer-aszpirin (monodráma) 7/1041 TORNAI JÓZSEF: Vadmeggy - Szerelem és há­zasság (emlékezés, I. rész) 5/725 Vadmeggy - Szerelem és házasság (emlékezés, II. rész) 6/838 Vadmeggy - Szerelem és házasság (emlékezés, III. rész) 7/1056 Vadmeggy - Szerelem és házasság (emlékezés, IV. rész) 8/1253 Vadmeggy - Szerelem és házasság (emlékezés, V. rész) 9/1379 Vadmeggy - Szerelem és házasság (emlékezés, VI. rész) 10/1529 Vadmeggy - Szerelem és házasság (emlékezés, VII. rész) 11/1807 Vadmeggy - Szerelem és házasság (emlékezés, VIII. rész) 12/1906 VÉSZI ENDRE: Adrenalin (novella) 10/1057 Illyés Gyula köszöntése ILLYÉS GYULA: „Bátrabb igazságokért!” (Domokos Mátyás interjúja) 11/1675 VAS ISTVÁN: Születésnapi vers Illyés Gyulának 11/1691 BALOGH EDGÁR: Köszönet a szomszédból 11 /1692 HERCEG JÁNOS: Illyés a mienk is... 11/1695 DUBA GYULA: Költő a történelemben - Illyés Gyula életművének megközelítése 11/1697 UNGVÁRI TAMÁS: Illyés és Európa 11/1706 JÁNOSY ISTVÁN: Ilyés Gyulához 11/1720 BOLDIZSÁR IVÁN: Illyés Gyula Magyar Csillaga 11/1721 GARAI GÁBOR: Példa 11/1725 RÁBA GYÖRGY: A Puszták népe egy régi pél­dányára 11/1726 VÉSZI ENDRE: Káprázatok évei - Illyés Gyula 11/1727 TANDORI DEZSŐ: A titkos egyezség - Illyés Gyulának 11/1732 SZABÓ MAGDA: Illyés megtörtént velem 11/1735 ORBÁN OTTÓ: Illyés, 80. évében 11/1739 BATA IMRE: Konok kikelet - Illyés maga válo­gatta gyűjteménye 11/1741 CSŰRÖS MIKLÓS: A rabszolga-óriás - Poesis Hungarica - Domokos Mátyás és Illyés Gyula könyvéről 11/1748 KULCSÁR PÉTER: Schallaburg ’82 11/1753 JEGYZET BATA IMRE: Illés Endre képeskönyve 9/1418 BODOLAY GÉZA: „Szabadon tenyészik” 10/1587 DÁN RÓBERT: Vallomás a székely szombato­sok perében - Kovács András könyvéről 10/1592 FARAGÓ VILMOS: A jelenlévő - Boldizsár Iván köszöntése 10/1598 G­ALS­AI PONGRÁC: Rubin Szilárd „elfelejtett” regényéről 10/1600 HERMANN ISTVÁN: Régi előítéletek helyett újak 3/438 A mi nosztalgiánk 4/614 A Makrancos hölgy titka 9/1423 A „szélkakas költő” elvei­­ Balázs Béla napló­járól. 10/1595 ILLYÉS GYULA: A könyvművész ünneplése 9/1409 LITVINOV, VASZILIJ: Két lap egy jegyzet­­füzetből (Földeák Iván fordítása) 4/610 NEMES NAGY ÁGNES: „Parókák” - Moldo­­ván Domokos Rontás és reménység című film­jéről 4/620 NEMESKÜRTY HARRIET: Portrék képpel, tollal - Molnár Edit könyvéről 10/1604 NÉMETH S. KATALIN: Szántó Tibor hetven­éves 4/619 ÖRDÖGH SZILVESZTER: Egy kondulás - Emlékezés Suki Bélára 4/621 PÁL ENDRE: „Három alma meg egy fél...” - A vajdahunyadi vár freskóiról 10/1583 PÁSKÁNDI GÉZA: Pátkai, avagy szállhat-e an­gyal a vasbetonban? 9/1412 RÉZ PÁL: Örkény István tengertánca 9/1414 SZEBERÉNYI LEHEL: Fekete Gyula hatvan­éves 3/442 SZIGETHY GÁBOR: Egy mondat Széchenyi István naplójából 3/437 TÓTH ÉVA: Nicolás Guillén köszöntése 9/1420 TŐKEI FERENC: Weöres Sándor rajzai 9/1411 VASARELY, VICTOR: Megnyitó 4/617 VIDOR MIKLÓS: Bárány Tamás köszöntése 3/444 WEÖRES SÁNDOR: A tipográfushoz (kézirat­hasonmás) 4/618 Illés Endre köszöntése MÁTRAI LÁSZLÓ: Nyolcvan év, huszadik szá­zad 6/924 VÉSZI ENDRE: Mozgás közben - villanóképek Illés Endréről 6/928 BERTHA BI­LCSY: A negyedik emeleten 6/929 FÓRUM ÁCS TIBOR: Katonának száműzött végzetem -Új adatok Petőfi katonáskodásáról 3/452 ALFÖLDY JENŐ: Beszélgetés Kálnoky Lász­lóval , 9/1473 BÁNYAI JÁNOS: Bori Imre Krleza-monográ­fiája­­ 7/1123 BATA IMRE: Nemes Nagy Ágnes lírája - A Közöttről 8/1314 BELOHORSZKY PÁL: Hatvany Petőfije 3/456 BORI IMRE: Nagy László költői estjén 1/122 Egy Cesarec-regény margójára 7/1131 CSANÁDI IMRE: Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII-XIX. század rosszul ismert költészetében (I. rész) 1/111 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII­­XIX. század rosszul ismert költészetében (II. rész) 2/281 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII­­XIX. század rosszul ismert költészetében (III. rész) 3/446 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII­­XIX. század rosszul ismert költészetében (IV. rész) 4/623 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII­­XIX. század rosszul ismert költészetében (V. rész) 5/747 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII­­XIX. század rosszul ismert költészetében (VI. rész) 6/932 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII­­XIX. század rosszul ismert költészetében (VII. rész) 7/1112 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XVIII­­XIX. század rosszul ismert költészetében (VIII. rész) 8/1277 Mesterek és mesterkedők - Tallózás a XV11I- 3

Next