Kortárs, 1982. január-június (26. évfolyam, 1-6. szám)

XIX. század rosszul ismert költészetében (IX. rész) 9/1427 CSÁNYI LÁSZLÓ: Egy vers vándorútja Vörös­­martytól Illyésig 6/943 Az elcsábított Melinda 12/1945 DIÓSZEGI ISTVÁN: A délszláv kérdés és a Monarchia reformjának lehetőségei 10/1621 DOMOKOS MÁTYÁS: Áttűnés? Álmodozás? -Kodolányi Gyula első verseskönyvéről 9/1482 FENYŐ ISTVÁN: Gondolkodó magyarok 8/1284 GYÖRFFY GYÖRGY: Néppé válás Európában és az Északi Kárpátokban 2/296 HATOS GÉZA: Teleki Pál búcsúlevelei 9/1447 KABDEBÓ LÓRÁNT: Egy élet a jelen­­et­­i for­­­mából 4/641 A szenvedély alakváltozatai - Lakatos István írás a porban című gyűjteményes kötetéről 12/1967 KARDOS JÓZSEF: A realizmus igényével - Pándi Pál tanulmányairól 3/459 KARTAL ZSUZSA: Főmondat nélkül - Zelk Zoltán: Amikor 10/1632 KÄFER ISTVÁN: A magyarországi szlovák irodalom 2/317 KIRÁLY ISTVÁN: Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt (I. rész) 7/1138 Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt (II., befejező rész) 8/1291 KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Négy lappangó hor­­vát-magyar Zrínyi-verssor 7/1115 LENGYEL BALÁZS: A magyar ifjúsági iroda­lomról 9/1490 LŐKÖS ISTVÁN: Miroslav Krleta (1893-1981) 7/1126 MOLNÁR MAGDA: A Helikon Kiadó műhe­lyében 6/967 NÁCSA KLÁRA: Hajnóczy Péterről 12/1976 NEMES NAGY ÁGNES: Dsida Jenő változásai 5/757 NÉMETH G. BÉLA: Az Apokalipszis közelé­ben - Egy ősi műfaj mai rokona: Pilinszky: Apokrif 9/1455 Egy gazdag táj­gazdag költő fia - Személyesen is, tárgyiasan is Simon Istvánról 4/634 NÉMETH S. KATALIN: Lomonoszov - egy XVIII. századi magyar emlékkönyvben 12/1953 NIASCHY OTT AURÉL: Feljegyzések Füst Milánról (I. rész) 5/763 Feljegyzések Füst Milánról (II., befejező rész) 6/949 PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Cseregyermekek - Népi kapcsolatok és nyelvtanulás a régi Gö­­mörben 2/312 RADNÓTI SÁNDOR: Az öreg Kálnoky 9/1466 RADÓ GYULA: A svájci „rokonság” 3/461 STEINERT ÁGOTA: A líra pillanatai - Károlyi Amy költői világa a Kulcslyuk-líra és a Vers és napló tükrében 1/124 SZÁNTÓ TIBOR: A Helikon Kiadó műhelyében 6/967 SZÉLES KLÁRA: Nemes Nagy Ágnes lírája 10/1637 SZŐKE GYÖRGY: József Attila anyaképének formálódása 9/1451 TANDORI DEZSŐ: Szállongások a „Saskese­lyű” körül - Jegyzetek Vas István nagyregé­nyéhez 8/1308 TARDY LAJOS: Hans Christian Andersen ma­gyarországi élményei (1841) 12/1956 TÖRÖK SOPHIE: Feljegyzések Babits álmairól és élete apró élményeiről (közreadja Koháry Sarolta) 12/1964 UNGVÁRI TAMÁS: Déry és Lukács 5/768 Az irodalomtörténet diszkrét bája, avagy a szemérmetes igazság 6/954 VARGHA BALÁZS: Vizsolyban született 10/1605 R. VÁRKONYI ÁGNES: A magyar politikai kul­túra ismeretlen fejezete 9/1433 WÉBER ANTAL: A megújult hagyomány - Jegyzetek Kolozsvári Grandpierre Emil mun­kásságáról 9/1485 ZALÁN TIBOR: Korszerű egyensúly, egyen­súlykényszer - Nyugati magyar költők antoló­giája; Vándorének 3/470 ZOLNAY LÁSZLÓ: Hajniki kantilénák 2/303 Nemes Nagy Ágnes köszöntése OTTLIK GÉZA: A mondhatatlan és a nehezen mondható 1/130 TORNAI JÓZSEF: A mindenség pókhálóban -Visszhangok egy Nemes Nagy Ágnes versre 1/133 PÁSKÁNDI GÉZA: Nosztalgia Fenség és Rend után 1/137 TAKÁCS IMRE: Szavak Nemes Nagy Ágneshez 1 /145 Ottlik Géza köszöntése CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Cipi 5/773 NEMESKÜRTY ISTVÁN: Ottlik Géza, avagy a dolgok fontossága és e fontosság lényegtelen­sége 5/775 SÜKÖSD MIHÁLY: Hevenyészés Ottlikról 5/777 FISCHER JÓZSEF: Levél Ottlik Gézának 5/779 LENGYEL PÉTER: Adósság 5/781 Környezetvédelem VARGHA JÁNOS: Betonpillér - oldalra dőlve Beszélgetések a kiskörei vízlépcsőről 5/791 SZABÓ ZOLTÁN: Fűre lépni szabad 5/800 BOKOR PÁL: Ne csúfítsd el Amerikát! 5/802 SÁNDOR ISTVÁN: A „zöldek” mozgalma 5/804 KIS CSABA: A környezetvédők optimisták 5/807 KRITIKA (A bírálatok szerzői szerint) Vers ALFÖLDY JENŐ: Utassy József: Pokolból jövet 3/483 ANGYALOSI GERGELY: Beney Zsuzsa: A má­sodik szó­­ 3/481 BAKONYI ISTVÁN: Csanádi Imre korai költé­szete , 12/1986 BELOHORSZKY PÁL: Gyurkovics Tibor: Le­veleskönyv 8/1331 BENEY ZSUZSA: Antal Barnabás: Az elsüllyedt katedrális 5/821 KŐHÁTI ZSOLT: Csanády János: Néma kórus 10/1660 LACZKÓ ANDRÁS: Bertók László: Tárgyak ideje 5/820 MÁTÉ J. GYÖRGY: Japán haiku versnaptár - Tandori Dezső fordításkötete 11/1839 POMOGÁTS BÉLA: Kántor Péter: Halmadár 10/1664 RÓNAY LÁSZLÓ: Gergely Ágnes: Hajóroncs 8/1330 SÍK CSABA: Tóth Éva: Hóhatár 10/1662 SZEGZÁRDY-CSENGERY JÓZSEF: A lehet­séges változatok - Kálnoky László új műfordí­táskötete 11/1836 TANDORI DEZSŐ: Ágh István: Napvilág 11/1827 Ferencz Győző: Ha nem lenne semmi nyom 10/1666 Várady Szabolcs: Ha már itt vagy 3/485 THOMKA BEÁTA: Tolnai Ottó: Világpor 7/1158 CS. VARGA ISTVÁN: Fodor András: Kőnyo­mat 11/1826 Próza ALFÖLDY JENŐ: Kautzky Norbert: Elefántház 12/1998 BÉLÁDI MIKLÓS: Esterházy Péter: Függő 8/1324 S. BENEDEK AD­RÁS: Bodor Ádám: Milyen is egy hágó? 4/658 DOBOSS GYULA: Mándy Iván: Ha köztünk vagy, Holman Endre 4/657 FENYŐ ISTVÁN: Boldizsár Iván: Don, 1942-43 - Párizs, 1946 12/1989 FÜLÖP LÁSZLÓ: Csák Gyula: Glemba 1/154 Hernádi Gyula: Kiáltás és kiáltás 3/475 V. HUNYADI MÁRIA: Kurucz Gyula: Szere­tek, tehát voltam , 6/985 IMRE MIHÁLY: Moldova György: Égi szekér 12/1995 JUHÁSZ ERZSÉBET: Brasnyó István: Família 7/1156 KARDOS ANDRÁS: Spiró György: Az ikszek 10/1655 KAZINCZY ANDREA: Kurucz Gyula: Lég­gömbhuszárok 1/155 KOVÁCS KÁLMÁN: Csurka István: Kettes kolbász 3/477 NÉMETH S. KATALIN: Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve 6/977 OLASZ SÁNDOR: Csiki László: Kirakat 10/165 Csurka István: Utasok 1/1529 4

Next