Korunk Szava, 1931 (1. évfolyam, 2-4. szám)

1931-10-15 / 2. szám

6? Előfizetési díj egy évre 4 pengő .=­ Félévre 2 pengő. Egyes szám AZ VIV KAT©ILÖCDZMPS IF©ILY‹»A 11A. ára 20 fillér-Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség: I. Horthy Miklós-út 104. félemelet 2. Kiadóhivatal: VIII. Mária­ u. 42. (Korda-nyomda.) ›aXS)®SCH>C2aC5><25Ce><2a^<25CSC25C©C2XH>CHXS><25eS©©<2a^®aCe>C25Ca<25ES(2XS<2Xa<25CSC23tH> A KORUNK SZAVA A KORUNK SZAVA új formában bővebb tartalommal jelenik meg. Prog- minden sora egy-egy segítő kéz akar lenni az Isten rammunkhoz híven foglalkozunk az ifjú katolicis­ szeretetéhez vezető úton. Ha ebből a szempontból mást érdeklő minden kérdéssel. Belekapcsolódunk nézzük a kérdéseket , bizonyosan nem fogunk a napi életbe is, hogy leszögezzük állásfoglalásun- ,, , , ,, , , , , , ,, , , , , csalódni. M Nem embereken, nem intézményekért, hát. A sok elvi és világnézeti harc, félrecsúszott nem szocializmusért, nem irodalomért, nem véges­probléma közepette, célokért küzdünk. Tudjuk, hogy a magyar katolicis-A KORUNK SZAVA más is csak akkor újulhat meg, ha egy olyan ge­neráció felnövése van biztosítva, amely minden földi a magyar katolikus fiatalság útmutatója akar lenni. . . . .­­ , , tökéletesbítést nem öncélnak tekint, de egy lánc­érdeklődésünk mindarra kiterjed, amiből tanulságot, elindítást, erősítést meríthetünk. Természetesen a szemnek az örökkévalóság felé. Ehhez a munkához szociális kérdés áll a programm előterében. De ez kéri szeretettel minden igaz magyar katolikusnak és nem jelent egyoldalúságot, különösképpen a fiatalságnak munkás szeretetét A KORUNK SZAVA szerkesztő bizottsága. ›2SCSC2Xc>C2StÄC2X5iQX5)<23rÄC2XS<2XG)<2X5)(22CSS0<2XS®X5)C2X®CHXS<2X5)®XS<aXSC2SCe>SXS>C2X5) FIGYELEM! Új számunkhoz csekklapot mellékelünk, kérjük az előfizetési díj mielőbbi beküldését. Ha nem reflektálsz a lapra , arról is értesíts. ›2XS(2XSC2X5‹‚2SCSeX5)›2XH­(2XSt2X5)‚2XS·2Xe)©0(2X5‹C3aS·2Xe)C2*5‹C2X5‹‚2X5)C2XS›2XS·2X5‹‚2X5)

Next