Korunk Szava, 1932 (2. évfolyam, 1-21. szám)

1932-01-01 / 1. szám

1979 ^FPyHaMHPP ^IfTrlTC^yy L­­­B.vil­lJiLimJ 11 é Jl 11 LiifcJiSJL Szerkesztésért és kiadásért felelős: SZÉCHENYI GYÖRGY GRÓF. Szerkesztik: ARADI ZSOLT és BALLA BORISZ. A tartalomból: AZ IDŐ SODRÁBAN: P. Csávossy Elemér a Korunk Szava főmunka­társa. — A szerzetesrendek megszigorítása. — A pápa nagy figyelmez­tetése. — Tábornokok a kémiai háborúról. — P. Bangha Béla a kará­csony jelentőségéről. — A Pen Klubok tiltakozása. — Katolikus Néppárt. P. CSÁVOSSY ELEMÉR: Az Egyház szociális arca. SIGRID NIDLET: Európa keresztény lényege. DIENES VALÉRIA: Új misztérium. — N. CZIKE GÁBOR: A család anyagi létfeltételei. — KOTRACSEK BÉLA: „Polgári" és keresztény világnézet. — CARL SONNENSCHEIN: Az Ige testté­len. — VÁRKONYI FIDÉL S. O. Cist. levele. — Budapest lakásviszonyai. — Német ifjúságvédő törvények. — Katolikus szociális munka Magyarországon. — VILÁG­SZEMLE. — ACADEMIA. — KÖNYVEK­ ÁRA: 20 FILLÉR. 1932. január 1. II. évf. 1. ^B ^m H ^K ' ^8 ^ p^fg

Next