Korunk Szava, 1933 (3. évfolyam, 1-23. szám)

1933-01-01 / 1. szám

ÁRA 30 FILLÉR. ^8k BF m M Mr ^Hh :­~~t gg jg^j |j|j|j JJ1I véve­­^Gj~& iElLsiiMrt^^..^Illi.j4iiiiniiir& Szerkesztésért és kiadásért felelős: Gróf SZÉCHÉNYI GYÖRGY. Szerkesztik: ARADI ZSOLT és BALLA BORISZ. A tartalomból: AZ IDŐ SODRÁBAN: Új esztendő — új^ harcok. — Tyler. — Chorin. — Vándorló kincsek. — Érdekképviselet. ROBERT JOHN (Wien): A római szent birodalom a valóságban. FERENCZY ISTVÁN (Madrid): A forradalom tanulsága. SZ. GY.: Az Egyház felfogása a társadalmi és politikai liberalizmusról. ARADI ZSOLT: „Hősök“ és hősök. PIERRE DELATTRE S. J.: Az új papi típusról. HORVÁTH RICHÁRD O. Cist.: Krisztus napszámában III: A szent Rókus plébánia. — KÉZAI BÉLA: A Centrum jelentősége. — SIMON ÁRPÁD O. S. B.: Kato­likus nevelést a középiskolába. — JANKOVITS NELLY: Marcell Mihály. — L. A.: Schütz Antal új könyve. — MÁTHÉ ELEK: Új hatalmi egyensúly Európában. — A katolikus Akció és a falu. — GIRL, VAGY KOMZOMOLCKA? — A MUNKANÉLKÜLI GYANÚS?—ROMÁN HANG. - XI. Pius a legradikálisabb. — VERDIER biboros, P. JÁNOSI S. J., idézetek. - HUMOR HELYETT. — VILÁGSZEMLE. — ACADEMIA. — KÖNYVEK. — ÜZENETEK. 1933. január 1. , III. évf. 1. v3j||bk £*&' ifi la ajS n mítsw*».* fii

Next