Korunk Szava, 1934 (4. évfolyam, 2-24. szám)

1934-01-15 / 2. szám

KORUNK SZAVA AKTÍV, KATOLIKUS ORGÁNUM. Szerkesztésért és kiadásért felelős: SZÉCHÉNYI GYÖRGY GRÓF. Szerkesztik : ARADI ZSOLT és BALLA BORISZ. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési díj belföldön: Egy évre 6 P. Félévre 3 P. Egyes szám 30 fill. Külföldön: Egy évre: 8 P. Amerikában 2 dollár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Gyillay Pál­ UtCa 13. I.— TeefonSZám: 311—62. Hivatalos órák: naponta 3­7-ig. Postatakarék-csekkszámla: „KORUNK SZAVA BUDAPEST *11914“ § 0 © & D BR­U N D S E T KRISIIN IAVRANSDAITER Ez a halhatatlan, monumentális mű, amely a 20. századnak az, ami 19. századnak a Háború és Béke volt, finom, de mégsem áttetsző bibliapapírra nyomva, ízléses egész­­bőrkötésben, nagy lapszáma ellenére sem terjedelmesebb és nem súlyosabb egy rendes kötetnél. Ez a remekmű ebben a művészi formában bizonyára a legszebb és legmara­dandóbb értékű ajándékkönyv. Vékony bibliapapíron mindhárom kötet egybekötve egész bőrkötésben ára 18 P, hajlítható vászonkötésben 14 P.

Next