Korunk Szava, 1935 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1935-01-01 / 1. szám

£ m ""ÁRA 40 FILLÉR. fii .* L v r V * V 11 V Ki». LíHán­a vére Mr* 1 AZ IDŐ SODRÁBAN: Ötödik év. — Kartellelkiismeret. — Mi a politika? — Hívó szavak Prága felől. — Jamandi. — stb. RÉSZLETEK LEIPEL NAPLÓJÁBÓL. A. V. HELSING. (Wien): Az univerzalizmus körül. SZÉCHÉNYI GYÖRGY GRÓF: Gondolatok az új év küszöbén. Három kutyának kétszáz pengő, nyolc gyermek­nek százhúsz. KISS ISTVÁN: Új feladatok az Actio Catholicának. BERDJAJEV: Az új középkorról. REJŐD TIBORC (Luzern): „Az ember morális lény.“ HARANGI LÁSZLÓ feljegyzéseiből. — Minden dicsőség a katakombákból ered. — POGÁNY KÁZMÉR: A szentföldi ferencesek. — A JÓ POLITIKUS MACHIAVELLISTA? — A hatalmi egyensúly Németországban. — SZLOVÁK KATOLIKUSOK. — FIALA FERENC: Új színészi hang. — KÖNYVEKRŐL. — VILÁGSZEMLE. — ÜZENETEK. V. évf. 1. szám, 1935. január 1.

Next