Korunk Szava, 1936 (6. évfolyam, 13-24. szám)

1936-07-01 / 13-14. szám

KORUNK SZAVA AKTÍV, KATOLIKUS ORGÁNUM Szerkesztésért és kiadásért felelős: SZÉCHÉNYI GYÖRGY GRÓF. Szerkeszti: KATONA JENŐ. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési díj belföldön: Egy évre 8 P. Félévre 4 P. Egyes szám 40 fill. Külföldön: Egy évre 10 P. Amerikában 4 dollár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Reáltanoda­ utca 8. Telefonszám: 85-2­97. Hivatalos órák mindennap, vasár- és ünnepnapok kivételével 1292-ig. Postatakarék-csekkszámla: „KORUNK SZAVA” BUDAPEST 11914. UERE|1|| viola, cselló és összes alkatrészeit mielőtt j­utt atUtUU beszerezné, kérjen díjtalan árjegyzéket. —- j IT Részletfizetésre is szállítok. Javítás, csere, vétel, becslés, j Jk. József főherceg udvari és a zeneművészeti főiskola szál- J­­IS J lítója. Választott T A ff |l (Komáromy és Tóth) I JflÁ bírósági szakértő. ■ U Ili - művészhegedű-építő - j | | | Budapest, IV., Kossuth Lajos­ utca 8. szám, 36 éves cég. | ------Hegedűt speciális hangszerkészítőtől vásároljon.------- | Kérjük igen tisztelt előfizetőinket támogassák vásárlásaikkal hirdetőinket! Felhívjuk mélyen tisztelt Olvasóink figyelmét a Katolikus Népszövetség Biztosítási Irodájára, mely még 1911. évben kezdte meg működését abból a célból, hogy a katolikus társadalom biztosítási igényeit a legmesz­­szebbmenő előzékenységgel elégítse ki. Tekintettel arra, hogy katolikus térfoglalásról van szó, támogassuk ezt a kizárólag katolikus érdekeket szolgáló intézményt, mely értesülésünk szerint felvesz tűz, betörés, jég, élet stb. biztosításokat. Központi iroda: Budapest, IV., Veres Pálné­ utca 9. Bőrönd. Utazási cikkek. Retikül. MUSKÁT LÁSZLÓ böröndáruháza BUDAPEST, VIII. RÁKÓCZI­ ÚT 1. Telefon: 42-1­71. (a Pannónia szálló mellett.) A. B. C. tagja. ...........MIMI I iliu l­ l IIIIIIDIII'I 1IH till Hill IIH lllllllll II II II 1,1 I III I I I I I 111­ 1 1 II I I I II I Ilii I I Régi, használt, rossz írógépét . .­­ . , olcsón újjáépíti Hopváth László VII., Wesselényi­ utca 49. Tel.: 36­6-76. Rib­ÓCZI-HOLLEBIUM Katolikus gimnazista fiúk ne­velő intézete papi vezetés alatt. A felvételek most folynak. Budapest, II. Keleti Károly-utca 37. szám. GÁSPÁR FÜL­Ö­I ÉLJEN A VAKÁCIÓ!­ Adjuk vakációzó gyermekeink kezébe. Most jelent meg. Kapható a szerzőnél BUDAPEST, II. KELETI KÁROLY­ UTCA 37.­­ Ára 1.60 P -----'-i —...... .....sv A Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége (VIII., Mária-utca 7. sz. T. 31-1-60) szeptember közepétől fogva három hónapos és 6 hetes délelőttönkinti főzőtanfolyamokat rendez úrileányok részére és különlegességi főzőtanfolyamokat haladók számára. ✓ Októbertől kezdve hétfői napokon Háziasszony délutánokat tart, melyen a szövetség tagjai és lapelőfizetői szakszerű tanítást, felvilágosítást és útbaigazítást kapnak minden háztartási vonatkozású, továbbá szabási, varrási és kézimunkakészítési kérdésekben. A szövetség fenntart ezenkívül Ürmöknek átutazó otthont és otthonnal kapcsolatos elhelyezőirodákat. Központi elhelyező irodája: VIII., Mária-utca 7. Tel.: 31-1-60. Fiók elhelyező: XI., Zenta­ u. 5. sz. Tel.: 58-1-13., I. Enyedi-u 16. sz. Tel.: 54-5-17., V., Sas-u. 13. sz. Tel.: 28-3-91. Német nevelőnők és Gyermekkertésznők otthona és elhelyezőirodája: VIII., Mária-u. 7. sz. Tel.: 41-2-51. A szövet­ség központi irodája: VIII., Mária-u. 7. Tel.: 31-1-60, ahol mindenre nézve felvilágosítást és útbaigazítást adnak. 1 . — .. ——■—........ 11 .­­ Olvasóink figyelmébe! „KÖSZ“ utalványt előfizetési díjként kiadóhivatalunk készpénzértékben el­fogad. Fizessen elő „KÖSZ“ bélyeggel a Korunk Szavára!

Next