Korunk Szava, 1937 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

1937. január 1 Vfl9 ■¡* ARA 40 FILLER AISZÍV t Kály KB Hl vék­ Lídiái »a 1 vége /vers p ortránum Szerkesztésért és kiadásért felelős Gróf SZÉCHÉNYI GYÖRGY Szerkeszti KATONA JENŐ A TARTALOMBÓL: AZ IDŐ SODRÁBAN : Szekfű Gyula karácsonyi tanítása — „ Őrség "-en korunk válságá­ban — A kötelességteljesítés hőse — A munkatáborokról — A jogtanítás reformja — Az erdélyi fiatalság és a magyar jövő ZICHY GYULA gróf. Kalocsai érsek: Karácsony után PETHy SÍM: Diául elmélkedés SCHWARTZ ELEMÉI) O. S. Clst., az Emsri­ana Anonym. Magyar Betlehem HOHÍR FLÓRIS O. S. B. főiskolai tanár: „A jel, kinek ellene mondanak“ MATOKA JENŐ: Márai Sándor TAMÁS Béla: igazságot és hengeret a bolseviz­­mus ellen! szÉCHEnyi György gróf: „Vissza az ősi alkot­mányhoz" HELLER MÁTYÁS: Magyar-jugoszláv közeledés? BICHLMAIR GEORG S.J.: A vallás az em­ber d­emtián Választójogi ankétünk II. Egyed István — Farkas István — Molnár Kálmán — Sándor István — Szandtner Pál hozzászólásai ANDRÉ GIDE a bolsevizmusról — PONGRÁCZ KÁLMÁN dr.: A Katolikus Akció hivatása — DÁNIEL ROPS: Miért időszerű J. K. Huysmanns? — LENDVAI ISTVÁN: Tanulság 1937-re — TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Magyar barokk opera — Magyar jezsuiták vér­­tanúsága — DOMOKOS PÁL PÉTER: A csíki nép hitélete — SZ­ABK JÁNOS dr.: A középkor (Váczy Péter könyve) — Kereszt, sarló és kalapács — BETHLEN ISTVÁN külpolitikai szemlélete — MOHAI ÁGNES dr.: Modern templomok — FERDINÁNDY MIHÁLY dr.: Erdélyi László könyve — ERDŐSI KÁROLY: Mánkák és minaretek — SZÍNHÁZ ÉS FILM — KÖNYVEK — SZERKESZTŐI ÜZENETEK VII. évf. 1. szám (• ■

Next