Korunk Szava, 1937 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

KORUNK SZAVA AKTÍV KATOLIKUS ORGÁNUM A szerkesztésért és kiadásért felelős SZÉCHÉNYI GYÖRGY GRÓF Szerkeszti KATONA JENŐ Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési díj belföldön: Egy évre 8 P. Félévre 4 P. Egyes szám 40 fill. Külföldön: Egy évre 10 P. Amerikában 4 dollár. Szerkesztőség és kiadóhivatal, II., Fő­ utca 37/a. Telefonszám: 15-56-23. Hivatalos órák mindennap, vasár- és ünnepnapok kivételével 1292-ig. Postatakarék-csekkszámla: „KORUNK SZAVA” BUDAPEST 11914. Férfi fehérneműt, harisnyát Budán BAZSÓ­nál, XL. Horthy Miklós­ út 70. CSERÉPKÁLYHÁK­­ FOLYTON ÉGŐKÁLYHÁK 1 TŰZHELYEK nagy választékban állandó gyári raktár MÉHES OSZKÁR KÁLYHÁS 1- III., PACSIRTA­ U. 23. SZÁM Szűcs Gy. szabó József­ körút 9. 11Baross Rádiós szaküzletben kaphatók: Villamossági anyagok, márkás rádiókészülékek, villamos háztartási cikkek. Turul-izzó főlerakat. VIII. BAROSS-UTCA 48. Telefont 13-12-19. Cipőt, Hócipőt Budán csak SZANYI-nál, XI., Horthy Miklós-út 60. Régi, használt, rossz írógépét olcsón újjáépíti Horváth László VII., WeMelényi-utca 49. Tel.: 36-6-76. |ll!lll!lll!líl!l,líll!!lll!|[|!lll!|[|lllll|[l!|[|llílil!l!lini|[|IIIIll!lllil!l!lll!lllil!|[lllíl!l!l!lllllll!lll!lllll!l!l!l!lllllllllHlllll!!i!l!!!lll!lllllllll!l!l MENGZERNE tisztitű vállalata FEST, MOS, TISZTIT Központ, ZSIGMOND I­. 18. SZ. TELEFON: 1-520-42. Ruhák tartós fényte­­lenítését egy évi jót­állással vállalja. Fehérnemű, gallér­mosás, úgyszintén száraz vegytisztí­tás és festés töké­letesen. Mindenért házhoz küld. Vidékre is szállít. Motorfíizeti anyai service Gazdaságos anyagok teherkocsi-üzemhez. A modern gépjármű­technika alkalmazása különösen nagyteljesítményű motoroknál. Díjtalan felvilágosítás! HONI MOTORTÜZELŐANYAG VÁLLALAT Budapest, VIII. Baross­ utca 47. Telefon: 1-305-26. PÁSZTY hegedűkészítő mestert XI., Horthy Miklós­ út 47.­­ Iskolahegedű 12 pengőtől, zene- i­kari hegedű 30 P-től. Hangversenyhegedű havi 30 P részletre. ρ ,‡(|lli:Uil!lllllllllllllllllllll!l­ l!lllll!lllllllllllll!ll|]|llllllllllll!lll!lllll!lllllllllll!lllllll!lllllllllllllll!l­ l!lllllllll!l!lll!lllllll­ lll,lllil·i­l,n^ I KOMENITZKY-STURIYI PÁL­I OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK­­ magas-és mélyépítési vállalat | Budapest lit, Podmaniczky - utco a9. sz. j I TELEFON: 1—212—06 VÁLLAL: BÉRHÁZ, CSALÁDI HÁZ STB. ÉPÍTKEZÉSEKET, ÁTALAKÍTÁSOKAT, TATAROZÁSOKAT, MEGHITELEZÉSRE IS. ÉPÍT : Dráva­ utca 7/a öt emeletes bérház, saját Kispest, Szigliget­ u. 2—4. Dr. Román ügyvédnek, 2 emeletes házat Kispesti színházat megh. Rózsadomb, Pusztaszeri­ úton 2X2 emeletes társasház és 6 drb. a 5 szoba-hal sorházat, — megh. Földmunka. Hiv. órái: d. e. 8—9 és d. u. 2—3.

Next