Korunk Szava, 1937 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

KORUNK SZAVA AKTÍV KATOLIKUS ORGÁNUM SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: BAJZA JÓZSEF, GRIGER MIKLÓS, SZEKFÜ GYULA SZERKESZTÉSÉRT ÉS KIADÁSÉRT FELELŐS: SZÉCHÉNYI GYÖRGY GRÓF TARTALOMJEGYZÉK A „KORUNK SZAVA“ VII. ÉVFOLYAMÁHOZ. Oldal Acsay Tihamér dr.: Zárószó választójogi ankétünkhöz 182—185 A feketevasárnapi enciklika — és a hazai sajtó................ 261—264 Ágotai Lajos István dr.: Az állástalan intelligencia prob­lémája. (Hozzászólás Czére Béla cikkéhez) ......... 175—176 A hitlerista újpogányság ellenében __ .... .................... 456 A hitlerista újpogányság ellenében ............... .... 650—651 Alföldi Pál: A zirci Apát ................ ............... ............... 583 A magyar szövetkezeti mozgalom új fejlődése ................ 120 A polgári radikalizmustól a szocializmusig ........­ ......... 140 Árja-e a faji vallás megalapítója? .... .... ......... .... ......... 614 A szellemharcok vezére ..................... .... ........................... 149—150 Az egyetemek tekintélye és az egyetemi ifjúság .......... 243—245 Az Esztergomi Katolikus Nyári Egyetem.......... ................ 293—294 Babits Mihály: Karácsonyi ének (Vers) ............................ 707 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Az első német világ Magyaror­szágon...... .......... .... .... ......... .... ..................... .... 427—428 Bajza József: Magyar-délszláv közeledés ...................... 201—202 — — A délszláv konkordátum__________________ 475—477 Bálint Sándor: Modern művészfejek: Konturi Béla ......... 272—273 —■ — Olaszországi kalandozások ................................... 335—336 —• — Modern művészfejek: Aba-Novák Vilmos ... 365 — — A szegedi szabadtéri játékok mérlege . ....... 407 — — Népünk és a Szentírás ......................................... 425—426 — — Magyar búcsújáróhelyek ..... .......... ..................... 511—512 — — Magyar búcsújáróhelyek: Ferencszállási Szentkút 555—556 — — Magyar búcsújáróhelyek: Mátraverebélyi Szentkút 596 — — Magyar búcsújáróhelyek: Máriapócs . ......._.. 661 — — Magyar búcsújáróhelyek: Egerszalók _ ...... ...... 686 Bárdosi Németh János: Berzsenyi bölcsőhelye körül ......... 368—369 ■—■ — A „Nemzedékek” jubileumára.......... .................... 598 Berdjajev Nikoláj: Nagy Péter cártól a bolsevizmusig (Lendvai István fordítása) ... .... .... ..........................­. 537—538 (hgh.) Vallásalapítás .......... ..................... ........................... 57 P. Bichlmair Georg S. J.: A vallás az ember életútján......... 12—14 Bihary László: Mit láttam Spanyolországban? .............. 359—360 Bodor György: Szükségképen következett-e a kiegyezésből Trianon? (Vita) .................... ................ ...................... 331 Borbély Mihály dr.: Állástalan diplomások és állásos be­vándorlók ............. ........ ............. .... .......... 426—427 Borsody István: Bártfa, a szlovenszkói város............... ...... 305—306­­—• — Prága a szlovenszkói múlt művészetét nézi......... 732—733 Briére de la Yves S. J.: A népszövetség és a katolicizmus 135—136 Claudel Paul: A Szent Szív himnusza (Vers, Horváth Béla fordítása).................... .................................................. 327 Oldal Chesterton G. K.: A vízözön (Vers, Horváth Béla ford.) 626 Czére Béla: A felsőoktatási kongresszus tanulságaiból 62—64 — — Munkaszolgálat, munkatábor ................ 114 — — A szellemi munkanélküliség .......... ............... ... 173—174 — — Problémák a Hóman-terv mögött..................... ... 299—300 .­—• — Elhelyezkedési akciók — az ifjúság szemével ..... 518—519 P. Csávossy Elemér S. J.: A szociális igazságosság mai követelményei ................................. .... ... ............... 109—111 Csendessy Jenő dr.: Hozzászólás a szociálpolitikai ankéthoz 587—589 Cséry Dezső: Hősi papok a nyomorban ............................ 453—454 — — Az éhező jászok között ...... ............... ................ 525—526 Delattre Pierre S. J.: Francia-magyar kulturális egyezményt! 291—292 Dercsényi Dezső dr.: Korszerű templomépítés...................... 214 Dessewffy Gyula gróf: Nemzeti géniuszunk árulói ......... 265 Dénes Gizella: Az élet mélységeiből ...................... .... 443—444 Domokos Pál Péter: A csíki nép hitélete ........................... 21—22 Dorits György: Az „új áramlat” ................ ..................... 279—280­­— — A néma forradalom ................................ 339—340 Dsida Elemér dr.: A nemzetközi hivatásrendi bizottság működése... ...... .......... .... .......... ............................ .... 66­1— —­ Polonia Restituta .... .... .................................. ...... 490 Dvihally Géza: Hozzászólás a szociálpolitikai ankéthoz ...... 621—622 Egy berlini magyar: Mit tanítottak a hitlerista párttudomá­nyok főiskoláján?......................... ................................. 502 Egyed István: Hozzászólás a választójogi ankéthoz.......... 35—36 Elgaard Jenő: Nép és hadsereg az új Németországban_ 727 Első amerikai missziós utam ............................................. 395—396 Ember Győző: Az 1848-i pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. (Károlyi Árpád könyve) ........................... .......... 502 Eperjessy István dr.: Diplomatúltermelés és főiskolai reform 403—404 Erba Odescalchi Sándor: XI. Ince és a jezsuiták 177—178 — — „Diplomatúltermelés és a főiskolai reform”__ __ 444 Erdélyi József: A nyelvek anyja (Vers) ........................... 267 — —­ Tavaszi dal. (Vers) ................ ....•_......... .......... 267 Erdélyi László: A a magyar Szent Korona-tan eredete és jelentősége .......... ...................... ................................ 162 Erdős Jenő: Fiatal magyar írók: Cs. Szabó László .......... 101—102 — — Fiatal magyar írók: Jékely Zoltán és Horváth Béla 527 — —­ Fiatal magyar írók: Szerb Antal......... ..... ....... 625—626 Ervin Gábor dr.: „Bedó” ........................... ............... 98—99 — — Az új oxfordi mozgalom .... ............... .......... .... 367—368­­— — A tárgyias szent......................... 522 Farkas István: Hozzászólás a választójogi ankéthoz.......... 36 SZERKESZTI: KATONA JENŐ

Next