Korunk, 1927. január-június (2. évfolyam, 1-6. szám)

1927 / 1. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI HAVI SZEMLE Szerkeszti DIENES LÁSZLÓ Megjelenik havonta egyszer 80 oldal terjedelemben Megindult 1926 februárban Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj-Kolozsvár, Str Regală47. Telefon 6—58 A KORUNK előfizetési ára: Romániában Csehszlovákiában Jugoszláviában Magyarországon Ausztriában Egyéb külföldön egy évre 860 Lei 140 Ke 220 Dinár 260.000 Korona 28 Schilling 22 Sv. fr. félévre 460 Lei 70 Ke. 110 Dinár 130.000 Korona 14 Schilling 11 Sv. fr. negyedévre 250 Lei 40 Ke. 60 Dinár 75.000 Korona 8 Schilling 6 Sv. fr. Egyes szám ára: 100 Lei, 15 Re, 25 Dinár, 30.000 Kor, 3 Leh, 2­5 Sv­ fr. Befizetési helyek: Romániában a Mezőgazdasági Bank, Cluj-Kolozsvár. Csehszlovákiában a Szlovák Általános Hitelbank, Bratislava- Pozsony. Magyarországon az Angol-Magyar Bank, Budapest, Vilmos Császár­ út 32. Előfizetni lehet legegyszerűbben a postautalvány szelvényén a KORUNK kiadóhivatalánál vagy főbizományosainál, Csehszlovákiában a Kultura könyvkereskedésben Lucenec-Losoncon, Jugoszláviában a „Literaria“ lapterjesztő vállalatnál Subotica- Szabadkán és a ,,Bácsmegyei Napló“ novisadi kiadóhivatalá­nál Novisad-Újvidéken

Next