Korunk, 1927. július-december (2. évfolyam, 7-12. szám)

1927 / 7-8. szám

HAVI SZEMLE TARTALOM BODA ISTVÁN: Az igazság problémája és kultúránk válsága. (I.) MORAND PAUL: Mr. II. (Elbeszélés.) KERESZTURY SÁNDOR: Az erdélyi román közművelődés. GAÁL GÁBOR: A film és kritikája. (I.) DIAMANT IZSÓ: Az ipari amerikanizmus útjai. (II.) „ * . Mister Pókhas. Regény. (X.) SZÁNTÓ HUGÓ : Okkult tudomány és természettudomány. BERTALANFFY LUDWIG: Az élet problémája. KULTURKRÓNIKA Politika és mai ifjúság. (Sinkó Ervin) — Machiavelli a dé­mon. (Gaál Gábor) — Miért kilátástalan az erdélyi könyv­kiadás? (Halász Sándor) — Az új imperializmus. — Albánia az olasz gyarmat. — Háború és eugenika. —--A burleszkhős ko­mikuma. (Erg Ágoston) — Pat és Patachon. (Egri Victor) — Alkoholháború Chicagóban. — Hivatás és testalkat. — SZEMLE Achad Haam. (Klein Jakab) — Életdokumentumok. (F­á­b­r­i Zoltán) — Anna Pavlova. (Polatsek László) — H. Wer­dermann: Az amerikai nép vallásos mentalitása. (K­e­­mény Gábor) — Max Scheler: A tudásformák és a tár­sadalom. (Gera György) — Kecskeméty Ármin: A zsi­dók egyetemes története. (Komlós Aladár) — Charlotte Büch­ner: Gyermekek tömeglélektana. (Sinkó Ervin) — H. G. Wells: W. Clissold világa. (Róna Imre) — Babits Mi­hály: Halálfiai. (Komlós Aladár) — Sh. Anderson: A szegény fehér. (Egri Viktor) — Mikszáth regénypályázat. Déry Tibor: Csicsergés a homokóra körül. — Dienes László: Kinek bűne, hogy nincs erdélyi könyvkiadás? 1927 Julius-Augusztus II. év 7- 8. szám Keltős szám­ára : 190 Lel, 90 Ke, 30 D., 3 Pergő

Next