Korunk, 1927. július-december (2. évfolyam, 7-12. szám)

1927 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI HAVI SZEMLE Szerkeszti DIENES LÁSZLÓ Megjelenik havonta egyszer 80 oldal terjedelemben Megindult 1926 februárban SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Cluj-Kolozsvárott Budapesten Strada REGALĂ 47. SZÉKELY BÉLA Telefon 6—58. Tátra­ u.6.Tel. 281-89 Szlovenszkói szerkesztő: Fábry Zoltán Stos via Kosice. A KORUNK előfizetési ára: egy évre 860 Lei 22 Pengő 140 Ke 220 Dinár 28 Schilling 22 Sv. fr. félévre 460 Lei 11 Pengő 70 Ke. 110 Dinár 14 Schilling 11 Sv. fr. negyedévre 250 Lei 6 Pengő 40 Ke. 60 Dinár 8 Schilling 6 Sv. fr. Egyes szám ára: 100 Lei, 15 Ke, 25 Dinár, 2­40 Pengő, 3 Ldh, 2­5 Sv. fr. Előfizetni lehet legegyszerűbben a postautalvány szel­vényén a „KORUNK“ kiadóhivatalánál vagy főbizományosainál: Romániában: Cluj-Kolozsvár, Strada Regală 47. Magyarországon: Budapest, Tátra-ucca 6. Csehszlovákiában: a „Kultur­a“-könyvkereskedésben, Lucenec-Losoncon. Jugoszláviában: a „Literaria“ lapterjesztő vállalatnál, Subotica-Szabadkán. Romániában Magyarországon Csehszlovákiában Jugoszláviában Ausztriában Egyéb külföldön

Next