Korunk, 1928. január-június (3. évfolyam, 1-6. szám)

1928 / 1. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE REMÉNYI JÓZSEF: Az amerikai néger kérdés. MARINETTI F.F.: Levél egy szkeptikus barátnőmhöz.(Elbeszélés). ÉRSEK ANNA: A modern háztartás technikája. KARÁCSONY BENŐ: Pjotruska. (Elbeszélés). FERRANDO FERN.: A fizika határai. MARKOVITS RODION: Az Aszfodétosz-kávéházban.(Elbeszélés) LEONHARD FRANK: A polgár. (Regény). V. KULTURKRÓNIKA Új házépítő technika (Walter Gropius). — Dr. Barnes, Anglia progresszív püspöke. — Filmek a háborúról (Egri Viktor). — A Nagyváros szimfóniája (Gró Lajos). — A mai orosz ballet (Németh Antal). — A nemiség fluiduma. — A rákbetegség, mint kulturszimptoma. — Világpolitikai problémák: Délamerika Északamerika ellen; India páriái öntudatra ébrednek. KULTURKRÓNIKA RÖVID HÍREKBEN SZEMLE A bába fia (Szentimrei Jenő). — Komlós Aladár: Az új magyar Ura (Fenyő László). — Tolsztoj és az orosz jelen­kor (Krammer Jenő) — P. Biró: Weininger(Kinszki Imre). — Szimonidesz Lajos: A világ vallásainak története (Kemény Gábor). — S. Freud: A vallás jövője (Neufeld Béla). — Uj valóság — régi irodalom. RÖVID KÖNYVSZEMLE FOLYÓIRATSZEMLE JANUÁR III. ÉV 1. SZÁM 1938 TARTALOM .

Next