Korunk, 1928. január-június (3. évfolyam, 1-6. szám)

1928 / 1. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE Szerkeszti DIENES LÁSZLÓ Főmunkatársak : Czakó Ambró (Bécs), Diamant Izsó (Kolozsvár), Elekes Miklós (Kolozsvár), Erg Ágoston (Róma), Fábry Zoltán (Kassa), Földes Sándor (Komárom), Földessy Gyula (Budapest), Forgó Pál (Budapest), Gaál Gábor (Kolozsvár), Gró Lajos (Budapest), Hevesy Iván (Budapest), Kállai Ernő (Berlin), Kassák Lajos (Budapest), Kemény Gábor (Budapest), Komlós Aladár (Budapest), Lakatos Imre (Kolozsvár), László Ferenc (Sza­badka), Ligeti Sándor (Dicsőszentmárton), Markovits Rodion (Szatmár), Nagy Sándor (Budapest), Németh Andor (Budapest), Pap József (Kolozsvár), Reményi József (Cleveland), Salamon László (Kolozsvár), Sinkó Ervin (Bécs), Szántó György (Arad), Szántó Hugó (Pozsony), Szentimrey Jenő (Kolozsvár), Székely Béla (Budapest), Turnowsky Sándor (Marosvásárhely), Vám­­béry Rusztem (Budapest). Megindult 1936 februárjában. Megjelenik havonta 80 oldalon. A KORUNK előfizetési ára: Magyarországon Romániában Csehszlovákiában Jugoszláviában Ausztriában Egyéb külföldön egy évre 22 Pengő 860 Lei 140 Ke. 220 Dinár 28 Schilling 22 Sv. fr. félévre 11 Pengő 460 Lei 70 Ke. 110 Dinár 14 Schilling 11 Sv. fr. negyedévre 6 Pengő 250 Lei 40 Ke. 60 Dinár 8 Schilling 6 Sv. fr. Egyes szám ára: 100 Lei, 15 Ke, 25 Dinár, 2‘40 Pengő, 3 Sch, 2­5 Sv. fr. KIADÓHIVATAL: Budapesten 11. Bimbó-u. 15. II. 4 Csehszlovákiában Stos via Kosice Cluj-Kolozsvárott Strada REGALĂ 47. Jugoszláviában Subodca-Szabadka

Next