Korunk, 1928. július-december (3. évfolyam, 7-12. szám)

1928 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE Szerkeszti DIENES LÁSZLÓ Fősmunkatársak : Beder Sándor (Kolozsvár), Czakó Ambró (Bécs), Diamant Izsó (Kolozsvár), Elekes Miklós (Kolozsvár), Erg Ágoston (Róma), Fábry Zoltán (Kassa), Földes Sándor (Komárom), Föl­­dessy Gyula (Budapest), Forgó Pál (Budapest), Gaál Gábor (Kolozsvár), Gró Lajos (Budapest), Hevesy Iván (Budapest), Kállai Ernő (Berlin), Kassák Lajos (Budapest), Kemény Gá­bor (Budapest), Komlós Aladár (Budapest),Lakatos Imre (Kolozs­vár), László Ferenc (Szabadka), Ligeti Sándor (Dicsőszent­­márton), Markovits Rodion (Szatmár), Nagy Sándor (Budapest), Németh Andor (Budapest), Pap József (Kolozsvár), Reményi József (Cleveland), Salamon László (Kolozsvár), Sinkó Ervin (Bécs), Szántó György (Arad), Szántó Hugó (Pozsony), Szent­­imrei Jenő (Kolozsvár), Székely Béla (Budapest), Turnowsky Sándor (Marosvásárhely), Vámbéry Rusztem (Budapest). Megindult 1926 februárban. Megjelenik havonta 80 oldalon A KORUNK előfizetési árai: Magyarországon Romániában Csehszlovákiában Jugoszláviában Ausztriában Egyéb külföldön egy évre 22 Pengő 860 Lei 140 Ke. 220 Dinár 28 Schilling 22 Sv. fr. félévre 11 Pengő 460 Lei 70 Ke. 110 Dinár 14 Schilling 11 Sv. fr. negyedévre 6 Pengő 250 Lei 40 Ke. 60 Dinár 8 Schilling 6 Sv. f. Egyes szám ára: 2­40 Pengő, 100 Lei, 15 Ke., 25 Dinár, 8 Seb, 2­5 Sv. fr. KIADÓHIVATAL : Budapesten Cluj-Kolozsvárott II. Bimbó-u. 15. II. 4. Str. Andrei Mureşanu 34/b. Csehszlovákiában Jugoszláviában Stos via Kosice Subotica-Szabad ka Cara Lazara-ulica 12.

Next