Korunk, 1929. január-június (4. évfolyam, 1-6. szám)

1929 / 1. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI: DIENES LÁSZLÓ és GAÁL GÁBOR TARTALOM: G a á l G á b­o­r: Tíz év európai álarcosbál • Kertész Jenő: A tíz év előtti Erdély napjai ■ Aurél Ciupe: Az óromániai és erdélyi képzőművészet -André Salmon: Kannibalizmus - Wladimir Woytinsky: Európa háborús adója - Balázs Béla: Előszó Kosztya Rjabzew naplójához - Nikolai Ognyew: Kosztya Bjabzew tanuló naplója KULTURKRÓNIKA A légkör, mint ipari nyersanyag forrás (Silbermann Jenő) -Az üveg forradalma - A nemi felvilágosulás és a könyvek - A hanyag bíró büntetése - Az ördög nem alszik • Az operett-ipar Amerikában - A mimus redivivus (Németh Antal) - Alphanna-film (Diószeghy Tibor) - Katholikus mozi • Szemelvények a leszerelési zsebnaptárból SZEMLE Visszapillantás az 1928. év irodalmára (Ernst Toller) - Dr. Arrowsmith (Nádas József) • Wells összeesküszik (Vas István) - Proust és az idő (Erg Ágoston) A román reakció „tudományos“ pamflet­je (Ligeti Sándor) • Az örök erdő (Kemény Gábor) • A középosztály békét köt Íróival (Komlós Aladár) - Bébi, vagy az első szerelem (Pap József) • A vajdasági Helikon (Diószeghy Tibor) • Új könyvek, új célkitűzések ■ Két „költő“-nő meg egy férfi • Osvát Kálmán Ьсакова—Egy­­megmentendő fiatalember - Schumacher és az Oratórium DISPUTA Havas Imre: Emelkedő munkabérek, csökkenő munkaidő A KORUNK előfizetési árai: Egy évre :860 Lei ! 22 Rengő Hil­l.c. 220 Dinár 28 Schilling Pengő, 1­00 Lei, Félévre 460 Lei 11 Pengő 70 Ke. 110 Dinár 14 Schilling 15 Ke., 25. Dinár, Egyes szám ára : 2­40 ,11 Negyedévre 250 Lei ß Pengő 40 Ke. (50 Dinár 8 Schilling Sch, 2 5 Sv. fr. KIADÓHIVATAL: CLUJ-KOLOZSVÁROTT, Str. Regala (volt Majális utca) 16. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: BUDAPESTEN« Stps via Kosice. II. Bimbó­ u. 15. Г. 4. Romániában Magyar­országon Csehszlovákiában J­ugoszláviában Ausztriában

Next