Korunk, 1930. január-június (5. évfolyam, 1-6. szám)

1930 / 1. szám

VILÁGNÉZETI fel IRODALMI HAVI SZEMLE TARTALOM Turnowsky Sándor: A tömeg és természete Nádass József: A Kaszab­uccai gyilkosság (Elbeszélés) Vas István: A mai tömeglélektan ellenmondásai Massimo Bontempelli: Fiatal, hiszékeny lélek (Elbeszélés) Reményi József: Az amerikai nők szexuális szabadsága Luciano Folgore Meztelenség (Vázlat) Dienes László: Az orosz szocialista tervgazdaság (ÍN­) KULTURKRÓNIKA Az új Mexico (Mátrai Ede) A gráci majomper és a túl­népesedés problémája (d. 1.) — Shakespeare, a propagandista (Körösi Sándor) — A flamand renaissance (A. Hа­­b а г и) — Modern Architektúra (Н­á у Gyula) — Az öt napos hét Oroszországban (M . г а у Pál) — Mit olvas az amerikai ember ? (Dobó Ferenc) — Világpolitikai problémák: Imperialista verseny a pólusokért (m. p.)­KULTURKRÓNIKA RÖVID HÍREKBEN SZEMLE Miért nincs orosz dráma ? (F­a­­­u­d­i Iván) A szervezet megújhodása (Doktor Sándor) — Politikai művészet és művészetpolitika (Gró Lajos) — A jezsuiták (Ligeti Ernő) — Szörnyű gyerekek (Krámmer Jenő) — A halott és feltámadt gene­ráció (Fábry Zoltán) — Feme (é. n) — Thomas Mann (Antal János) — A lila él (111­yé­s Gyula) — Gereblyés László versei (Haraszti Sándor) — A Székely Nemzeti Muzeum Emlékkönyve (Balázs Ferenc) — Befejezés és kezdet. FOLYÓIRAT SZEMLE 5. É­V­F. 1930 i.. ’Ч/ /. • • ’ *_L-__._ál JANUÁR

Next