Korunk, 1930. július-december (5. évfolyam, 7-12. szám)

1930 / 7-8. szám

KORUNK VIÁONÉZETI ÉS IRODAN­MI URVB SZEM­BE TARTALOM 'Érsek Anna: Vissza a Dámához! ^ 4 Faludi Iván: A mai orosz nő (Útirajz) Körösi Sándor: Az amerikai hiperkapitalizmus nőtipusa Nagy Lajos: Nemi szabadság Marcelle Capy: A nő szociális helyzete Franciaországban Doktor Sándor: Erotika típusok A. W. N­e­m­i­r­o­w : A nő biológiai tragédiája Pantelejmon Romanov: Egy pionír a vádlottak padján (Elbeszélés) Dániel Arnold: A nagybirtok mai helyzete Magyarországon (II.) Agnes S­medley: Független akarok maradni (Elbeszélés) KULTURKRÓNIKA Férjhezmenni (M­á­t­r­a­i Ede) A nő helyzete a fascista Olaszországban (Erg Ágoston) — A felszabadult orosz nő (d. 1.) — A polgári feminizmus Angliában (M. B.) — A magyar egye­­temi hallgatónők (Balogh István) — Az orosz házassági jog (É. A.) — Tény­­leges házasság (d. I.) — A nő és a vallás (Maxim Gorkij) — Szexuálszo­­ciológiai problémák (F. Z.) —• A száz éves varrógép (K. F.) — Iskolasztrájkok Németországban (Nemes László) — Világpolitikai problémák : A nemzet­­közi agrárkrízis (Méray Pál) — KULTURKRÓNIKA RÖVID HÍREKBEN - A NŐRŐL SZEMLE Emberek (Sellyey József) Amerikai nők az álirodalom és mozi szolgálatában (Reményi József) — Három forradalmár nemzedék szerelme (M­edve Miklós) — Maruszja (Szent* g­y­ö­r­g­y­i Anna) — Ilja Ehrenburg sokat ir (В­о 1­у a­i Zoltán) — Uj pásztor (G­a­á­l Gábor) — Ellenforradalmi regények (n. e.) — Magyar 902*sek (Harasz* ti Sándor) — A Svejk — magyarul (Szacsvay Gusztáv) — HOZZÁ*­SZÓLÁS: Kassák és a forradalom — Válasz Kassák Lajosnak (Fábry Zoltán) FOL­Y­ÓIRAT SZEMLE­ ­• ÉVFOLYAI41930*2—8. szám

Next