Korunk, 1930. július-december (5. évfolyam, 7-12. szám)

1930 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI DIENES LÁSZLÓ és OAÁ1 GÁDOR A KORUNK előfizetési Grál : Romániában M agyarországon Csehszlovákiában Jugoszláviában Ausztriában Egy évre 860 Lei 22 Pengő I40 Ke. 220 Dinár 28 Schilling Félévre 460 Lei и Pengő 70 Ke. no Dinár 14 Schilling A jul.-aug. szám ára: 3 Pengő, 120 Lei, 20 Ke., 30 Dinár, Negyedévre 250 Lei 6 Pengő 40 Ke. 60 Dinár 8 Schilling 4 Sch, 3 Sr. fr. SMEEBHCESZT&SfeGt feS KIADÓHIVATAL : CLUJ- KOLOZSVÁROTT: Str. Regala (volt Majális utca) 16. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: JUGOSZLÁVIÁBAN« Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Csuka|ános:SuboticaVojvodjanska 15 BUDAPESTEN: Haraszti Sándor: IX. Remete-ucca 32. II. em. 5/b. шшшт'т UNSER lEITAIIER MONATSSCHRIFT FÜR ALLGEMEINE KULTUR Herausgegeben von Ladislaus Dienes und Gabriel Gaál 1930 V. Jhrg. INHALT Nr. 7*8 Anna Érsek« Zurück zur Dame! — Ivan Faludi: Die heutige Russin (Reisenotizen) — Alexander Körösi: Das Frauentyp des amerikanischen Hyperkapitalismus — Ludwig Nagy : Sexuelle Freiheit — Marcelle Capy : Die soziale Lage des Weibes in Frankreich — Alexander Doktor: Typen der Erotik — A. W. Nemilow: Die biologische Tra» gödié des Weibes—Pantelejmon Romanow: Gericht über einen Pionier (Erzählung) — Arnold Dániel: Lage und Aussichten des Grossgrundbesitzes im heutigen Ungarn (II) — Agnes Smedley : Ich wili unabhängig bleiben. . . (Erzählung) —Kulturchronik — Bücher und Zeitschriftenschau NOTRE EPOQiE REVUE MENSÜELLE DE CULTURE GENERALE Directeurs: Ladislas Dienes et Gabriel Gaál N0. 7*8 TABLE DES MAT1ERES 1930 V. Ánnée Anna Érsek: Retour a la dame! — Ivan Falu Űi; La femme russe contemporaine (Notice de voyage) — Alexandre Körösi: Le type feminin du hypercapitalizmc ame» ricain — Louis Nagy: La liberte sexuelle — Alexandre Doktor: Typeserotiques — A. W. Nemilow: La tragedie biologique de la famme — Pantelejmon Romanow : Un pionnier sur la banque des accuses (Conte) — Arnold Dániel: La situation et les perspectives de la grande possesion en Hongrie (II) — Agnes Smedley: Effort pour l’indepedance . . . (Conte) — Chronique — Livres et revues Román, angol, francia, német, olasz, magyar, csehszlovák, szerb, horvát, spanyol fordítások levelek, kérvények, periratok, tudományos irodalmi és műszaki munkák stb. stb. Másolások, sokszorosítások Dr. MANDEL Fordifó Irodájában CLUJ, Strada Memorandului 9.

Next