Korunk, 1931. július-december (6. évfolyam, 7-12. szám)

1931 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI DIENES LÁSZ­LÓ és GAÁL G­ÁHOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ-KOLOZSVÁROTT: Strada Regala (volt Majális ucca) 16. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: JUGOSZLÁVIÁBAN: Fábry Zoltán: Stos­kia Kosice. Csuka János: Subotica Vojvodjanska 15. BUDAPESTEN: Szántó Imre: VII. Bethlen tér 3. V. tm. 15 A KORUNK ELŐFIZETÉSI ÁRAI Félévre 460 Lei II Pengő 70 Ke. no Dinár 14 Schilling 20 Ke., 30 Dinár, 4 Négy évi évre 250 Lei 6 Pengő 40 Ke. 60 Dinár 8 Schilling Sch. 3 Sv. fr.A­ggg Romániában Magyarországon Csehszlovákiában Jugoszláviában Ausztriában A jul.Raug -i Egy évre 866 Lei 22 Pengő 140 Ke. 220 Dinár 28 Schilling szám ára : 120 Lei, -1. GERGELY SÁNDOR (II REGÉNYE AUGUSZTUS VÉGÉN JELENIK MEG * Előfizetési ára 1­0­0 lei. «] Előfizetéseidet elfogad a Korunk­ * (A könyv bolti ára 140 lei s csak korlátolt számban kerül könyvárusi forgalomba) *

Next