Korunk, 1932. július-december (7. évfolyam, 7-12. szám)

1932 / 7-8. szám

■ VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLÉ- TARTALOM HORVÁTH FERENC: A keleteurópai parasztság napjainkban NAGY LAJOS: 1919. május hó (Elbeszélés) JÓCSIK LAJOS: A keleteurópai parasztság eladósodása MORVAY GYULA: Nemzedékről nemzedékre (Elbeszélés) KÁROLYI MIHÁLY: Az agrárkrízis Németországban BÁDOGOS JÁNOS: Talicskások (Dokumentum) DOBOSSY LÁSZLÓ: A modern nevelés szociológiája PETER KOSLANJUK: A mentő ötlet (Elbeszélés) BROGYÁNYI KÁLMÁN: A fotó társadalmi jelentősége LOUIS FISCHER: A zsidók és az ötéves terv KULTURKRÓNIKA Az igazság Amerikában ( D­á­v­i­d Ferenc) A Ford-m­ithosz (Robert S. Allen) — Milyen lesz az új háború (Szere­m­le­y László) — Pesszimizmus és optimizmus a techniká­ban (Szalay István) — Szabad-e kísérletezni az emberen (Márk V­i­k­t­o­r) — Az öngyilkosság szociológiája (Medve Miklós) A modern rendőrség — A filmkézirat és a mai orosz film (Watzler Solsky) — Pen-Club Erdélyben (G. G.) VILÁGGAZDASÁGI PROBLÉMÁK A világgazdasági helyzet (V.) VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK Illúziók és valóság (Horner Miklós) A Távol-Kelet (Danzinger Ferenc) SZEMLE Pszichoanalitikus ethnológia (Neu­feld Béla) Kína ( J­ó­z­sze­f Attila) — Egy kínai élete (Danzinger Ferenc) Két világ könyvei (Fábry Zoltán) — A barbarizmus kezdete Németországban (Bolyai Zoltán) — Így-e vagy úgy? (Szent­­györgyi Anna) — Örökkévaló lobogással (Forgács Antal Lejátszott aktivizmus (M. J.) DISPUTA A tőkés világkartell kérdése és a marxizmus (Bányai Imre) Válasz az előbbiekre (Jeszenszky Erik) 7. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM JÚLIUS-AUGUSZTUS

Next