Korunk, 1932. július-december (7. évfolyam, 7-12. szám)

1932 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI GAÁL GÁBOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL „ CLU­J-KOLOZSVÁRT: Calea Marechal Foch (volt Kossuth Lajos u.) 13. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: JUGOSZLÁVIÁBAN: Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Literaria Lap. és Könyvterjesztő, Subotica. BUDAPESTEN: Czellár Ferenc: II., Bimbó u. 15. IV. 6. Telefon: Aut 553-14. A július-augusztusi szám ára: 3 pengő, 120 lei, 20 ke., 30 dinár, 4 sch., 3 Sv. fr. Budapesti szerkesztőségünk címe: Horner Miklós IX., Közraktár u. 12/b. I. 1. Telefon: 850-71. MEGJELENT: A munkásmozgalom története 1. füzete (a nagy francia forradalom története) Előfizetési ára (6 füzet) 2,50 pengő. — 1 füzet 60 fillér. Megrendelhető a pénz előzetes beküldése mellett a kiadónál: Lakatos Péter Pál Budapest, VI. Vilmos császár út 35., III. 28. Felhívás előfizetőinkhez! Július-augusztusi dupla számmal kezdődik a KORUNK hetedik évfolyamának második fele. Felkérjük előfizetőinket, hogy a lejárt elő­fizetést mielőbb újítsák meg, mert a jelen gazdasági körülmények között az előfizetések részleteinek a pontos törlesztése nagy megtakarí­tást jelent a lap számára.

Next