Korunk, 1933. július-december (8. évfolyam, 7-12. szám)

1933 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI GAÁL GÁBOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ-KOLOZSVÁRT: Calea Marechal Foch (volt Kossuth Lajos u.) 13. CSEHSZLOVÁKIÁBAN, JUGOSZLÁVIÁBAN. Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Putnik Hirlaposztály, Novi Sad A jul.—aug.-i szám ára 120 Lei, 20 Ke., 30 Dinár, 4 Sehil., 3 Sv. fr. Megjelent Morvay Gyula: MAGAMIG ÉRT A SOR című verses könyve. Ára 100 lei, 20 ck. Megrendelhető: Morvay Gyula Pered (Via Sala) C. S. R. — és a Korunknál Értékes könyvek fillérekért Gorkij: Gyónás —.80 P., Garai J.: Sarlós magvető—.80 P., Gereblyés: A döntés felé 1.50 P., Gorkij: Január 9 —.16 P., Nagy Lajos: Két fiú ült egy padon —.16 P., Nagy Lajos: Utcai baleset 1.20 P., Nagy Lajos: Lecke 1.20 P., Neverov: Éhinség és más történetek —.16 P., Sándor Pál: Raszkolnyikov Szibériában 2 P., Vértesi József: Bányadal! —.24 P. Ismeretterjesztő művek: Engels: Feuerbach kötve 1.10 P., Eörsi Béla: Magyar mezőgazdasági váltság 1.20 P., Plechanov: A marxizmus­ alap­­problémái 1.20 P. Megrendelhető: Faust Imre könyvkiadóválla­latnál, Budapest, VII. Wesselényi ucca 10. Kéziratokat csak a portaköltség előzetes beküldése mellett küldünk vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. Tolsztoj a 20. század mérlegén Írta: Dr. STERN IGNÁC Megrendelhető: Fraternitas könyv- és lapkiadó Rt. Cluj­ Kolozsvár, Str. Baron L. Pop 10. Ára 20 Lei.

Next